3 - Betaling, prisændringer m.v.

Depositum på rejsen er følgende, med mindre andet er blevet oplyst i forbindelse med bestilling af rejsen:
(Betalingsbetingelserne kan variere mellem pakkerejser med charter- og rutefly, og/eller billet typen.

1.500,- pr. rejsende (plus evt. afbestillingsforsikring) for rejser indenfor Europa/Middelhavsområdet
3.000,- pr rejsende (plus evt. afbestillingsforsikring) for rejser til resten af verden.
Indbetaling af depositum skal være TUI i hænde senest 5 dage efter reservationsdagen. Betaling af restbeløbet skal være TUI i hænde senest 40 dage før afrejsedagen. Bestilles rejsen mindre end 40 dage til afrejsedagen, skal betaling ske i forbindelse med bestilling af rejsen.

OBS! Bestilles pakkerejser med rutefly, skal betaling i de fleste tilfælde ske i forbindelse med bestilling af rejsen – uanset afrejsedato.

FERIEKUP
Når du benytter dig af vores rejsetilbud ’FERIEKUP’, betaler du hele rejsen med det samme, og rejseaftalen er dermed bindende. De almindelige afbestillingsregler er automatisk gældende ved bestilling af rejsen, hvorfor det er vigtigt, at du også allerede har taget stilling til køb af afbestillingsforsikring, da denne ikke kan tilkøbes senere.

OBS! TUI anbefaler sine kunder at foretage indbetaling via www.tui.dk (du kan betale med VISA/Dankort, MasterCard/Eurocard og Forbrugsforeningskort).

Vi modtager kun betalingskort, der er udstedt i Norden. Hvis rejsen skal betales via udenlandsk konto, bedes man venligst kontakte vores personale tlf. 70 10 10 50.

Automatisk annullering:

Vi gør opmærksom på, at rejser, der ikke er rettidigt indbetalt til TUI automatisk annulleres uden forudgående varsel.

TUI forbeholder sig ret til, inden afrejsedag, at foretage sådanne prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Det gælder også, selv om rejsen er slutbetalt.

Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger kr. 100,-, forhøjes rejsens pris tilsvarende.

Hvis prisen forhøjes mere end 8%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter annulleringen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles TUI umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. I modsat fald betragtes den rejsende at have accepteret prisforhøjelsen.

Dersom skatter eller afgifter m.v., som pålægges TUI direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er TUI forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb. I sådanne tilfælde har TUI ret til at fradrage omkostningerne ved tilbagebetaling. TUI skal efter anmodning fra den rejsende fremlægge dokumentation for disse omkostninger.
Kunden skal underrettes om eventuelle prisforhøjelser og begrundelsen herfor snarest muligt og senest 20 dage før pakkerejsens begyndelse ved skriftlig meddelelse til den ved købet af rejsen eller senere af den rejsende oplyste e-mail adresse.