3 - Betaling, prisændringer m.v.

Depositum udgør:

1.500,- pr. rejsende (plus evt. afbestillingsforsikring) for rejser indenfor Europa/Middelhavsområdet
3.000,- pr rejsende (plus evt. afbestillingsforsikring) for rejser til resten af verden.
Indbetaling af depositum skal være TUI i hænde senest 5 dage efter reservationsdagen. Betaling af restbeløbet skal være TUI i hænde senest 60 dage før afrejsedagen. Ved indtegning mellem 65-35 dage før afrejsedagen, skal hele rejsens pris være TUI i hænde senest 48 timer efter indtegning. Bestilles rejsen mindre end 35 dage til afrejsedagen, skal betaling ske i forbindelse med bestilling af rejsen.

OBS! TUI anbefaler sine kunder at foretage indbetaling via www.tui.dk (du kan betale med VISA/Dankort, MasterCard/Eurocard og Forbrugsforeningskort).

Vi modtager kun betalingskort, der er udstedt i Norden. Hvis rejsen skal betales via udenlandsk konto, bedes man venligst kontakte vores personale tlf. 70 10 10 50.

OBS! Bestilles pakkerejser med rutefly, skal betaling i de fleste tilfælde ske i forbindelse med bestilling af rejsen – uanset afrejsedato.

Automatisk annullering:

Vi gør opmærksom på, at rejser, der ikke er rettidigt indbetalt til TUI automatisk annulleres uden forudgående varsel.

TUI forbeholder sig ret til, inden afrejsedag, at foretage sådanne prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Det gælder også, selv om rejsen er slutbetalt.

Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger kr. 100,-, forhøjes rejsens pris tilsvarende.

Hvis prisen forhøjes mere end 8%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter annulleringen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles TUI umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. I modsat fald betragtes den rejsende at have accepteret prisforhøjelsen.

Dersom skatter eller afgifter m.v., som pålægges TUI direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er TUI forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb. I sådanne tilfælde har TUI ret til at fradrage omkostningerne ved tilbagebetaling. TUI skal efter anmodning fra den rejsende fremlægge dokumentation for disse omkostninger.
Kunden skal underrettes om eventuelle prisforhøjelser og begrundelsen herfor snarest muligt og senest 20 dage før pakkerejsens begyndelse ved skriftlig meddelelse til den ved købet af rejsen eller senere af den rejsende oplyste e-mail adresse.