CSR TUI 2011_2012

Denne redegørelse udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i TUIs A/S.

Årsrapport for 2011/2012

TUI Danmark A/S er et datterselskab til moderselskabet TUI Sverige AB, der også omfatter salgsselskaberne TUI i Sverige, Finmatkat i Finland og TUI i Norge. Koncernen går under fællesbetegnelsen TUI NORDIC. TUI Nordic er ejet af det børsnoteret engelske selskab TUI Travel Plc. Vi henviser derfor til TUI gruppens overordnede strategiske mål og politikker på http://www.tuitravelplc.com samt TUI Nordic gruppens strategiske mål og handlingsplaner på http://www.tui.se/36665/ansvar.

TUI Danmark A/S, Danmark

TUI Danmark A/S, Danmark har valgt, at fokusere på nedenstående mål og handlingsplaner:
- Miljø og Klima
- Medarbejder tilfredshed (socialt ansvar)
- Sundhed og trivsel

Miljø og klima

TUI vil løbende begrænse forbruget af CO2 fremmende produkter, dette sker igennem en løbende forbedring og optimering af digitale medier og IT systemer der har til hensigt at reducere de manuelle resourcer og arbejdsprocesser og derigennem reducere forbruget af CO2. Indenfor området rengøring og kemikalier mv. er det besluttet kun at benytte svanemærkede produkter. Gennem branche organisationen RID (Rejsearrangørerne i Danmark) vil vi arbejde for et bæredygtig turisme indenfor charter- og ferierejser.

Medarbejder tilfredshed (socialt ansvar).

TUI vil kontinueligt have høj fokus på såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø.

Sundhed og Trivsel

TUI vil gennem sundhedsfremmende initiativer skabe og fastholde en socialansvarlig arbejdsplads.

Handlingsplan (Det gør vi i TUI)

Miljø & Klima

TUI foretager løbende moderniseringer af butikker og kontorlokaler med det formål at forbedre arbejdsklimaet og reducere forbruget af CO2. Som følge af den tekniske udvikling, har TUI reduceret antallet af servere, der benyttes til at drive de forskellige IT-systemer, såkaldte virtuelle serverer benyttes. Virtuelle møder er indført i samarbejde med vores nordiske søsterselskaber (TUI Nordic), hermed minimeres antallet af tjenesterejser. Der er således klare retningslinier for, at prioritere telefon- og/eller webmøder. Indenfor området af kemikalier og rengøringsmidler, benyttes kun svanemærkede produkter i den daglige rengøring af kontorer og butikker. TUI har droppet det traditionelle rejsekatalog, der forbrugte meget papir. I stedet har vi produceret en ny form for katalog med langt færre sider, der hovedsageligt omhandler vores rejsenyheder. Det nye katalog og andre tryksager produceres i vid udstrækning på såkaldt FSC-mærket papir. FSC-mærkning omfatter alt fra hvordan skoven fældes til et nyt træ plantes for hvert træ der er benyttet, og meget mere. Og naturligvis benytter vi kun miljøgodkendte trykfarver.
TUI bidrager til den ’grønne linie’ med en samarbejdsaftale på levering af grøn energi (vindkraft). Automatisk dobbeltsidede udskrifter er indført for at mindske papirforbruget. Ubrugte udskrifter benyttes som kladder eller indsamles sammen med aviser og andet papiraffald separat og sendes til genbrug.
I Januar måned 2013 blev det besluttet, at TUI sammen med de øvrige nordiske selskaber under TUI Nordic, at blive miljøcerfificeret med ISO14001. Planen er, at miljøcertificeringen skal være fuldt implementeret i foråret 2014. I branche organisationen RID (Rejsearrangørerne i Danmark) er der p.t ingen planlagte og/eller vedtagne; TUI fortsætter således sit arbejde med at være en ansvarsbevidst virksomhed med høj fokus på miljø og klima.

Medarbejder tilfredshed (socialt ansvar)

TUI har høj fokus på såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø.Gennem årlige medarbejderundersøgelser (digitale spørgeskemaer), medarbejderarbejder samtaler (MUS) samt de 3- årige APV undersøgelser sikre TUI sig kontinuerlig fokus på medarbejdernes trivsel og tilfredshed på deres arbejdsplads.

Sundhed og Trivsel

Gennem sundhedsfremmende initiativer, er det TUI’s overbevisning at der skabes og fastholdes en socialansvarlig arbejdsplads; TUI har fortsat sit arbejde i 2012 med fokus på medarbejdernes trivsel og sundhed ved bla. at nedsætte en 'sundhedsgruppe’ bestående af medarbejdere samt en repræsentant fra ledelsen. Formålet er at skabe en fastholdelse og synlighed i dagligdagen gennem løbende, at udbyde sundhedsfremmende aktiviteter.TUI har i sin firmapensionsordning indført en forebyggende sundhedsforsikring samt hospitals-forsikring for alle medarbejdere I TUI. Dette sikrer, at medarbejdernes antal sygedage, kan begrænses.

Resultat og forventninger (Det får TUI ud af det)

Miljo & Klima

Ved løbende moderniseringer af butikker og kontorlokaler, er det lykkedes at reducere EL forbruget ved bla. installation af belysningsautomatik og udskiftning af lyskilder.
De medarbejdere der arbejder med kemikalier/rengøringsmidler mv, er selv med til at finde og vælge de produkter, de arbejder med.
På den måde er der skabt stor motivation for, at bruge mere miljøskånsomme midler.
Ved indførelse af mere moderne teknologi (virtuelle platformer), skaber TUI en moderne arbejdsplads dels til glæde for samfundet og i særdeleshed til glæde for virksomhedens medarbejdere. TUI forventer med implementering af miljøcertificering ISO14001 i 2014, at forbedre sine handlingsplaner for hvordan der yderligere kan ske begrænsninger i forbruget af CO2 fremmende produkter.

Medarbejder tilfredshed (socialt ansvar)

TUI har på baggrund af de årlige medarbejderundersøgelser samt de 3 årige APV undersøgelser opnået en meget høj tifredshedsgrad blandt sine medarbejdere.
Dette er sket ved en høj grad af medarbejdere indflydelse i beslutningsprocesserne om arbejdspladsindretninger, personale events samt åbent dialog mellem ledelse og medarbejdere.

Sundhed og Trivsel

Med fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen, har TUI opnået højt engagerede og motiveret medarbejdere med lavt sygefravær og høj arbejdseffektivitet.

OBS!

Det er en del af TUIs personalepolitik at alle uanset stilling, religion eller etnisk baggrund skal behandles med gensidig respekt og ligeværdighed