CSR TUI 2010_2011

Denne redegørelse udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i TUIs A/S.

Årsrapport for 2010/2011

TUI Danmark A/S er et datterselskab til moderselskabet TUI Sverige AB, der også omfatter salgsselskaberne TUI i Sverige, Finmatkat i Finland og TUI i Norge. Koncernen går under fællesbetegnelsen TUI NORDIC. TUI Nordic er ejet af det børsnoteret engelske selskab TUI Travel Plc. Vi henviser derfor til TUI gruppens overordnede strategiske mål og politikker på http://www.tuitravelplc.com samt TUI Nordic gruppens strategiske mål og handlingsplaner på http://www.tui.se/36665/ansvar.

TUI Danmark A/S, Danmark

TUI Danmark A/S, Danmark har valgt, at fokusere på nedenstående mål og handlingsplaner:
- Miljø og Klima
- Medarbejder tilfredshed (socialt ansvar)
- Sundhed og trivsel

Miljø og klima

Som led i TUI’s miljøpolitik er det målet, at reducere EL-forbruget i administration og butikker med 5% årligt, de næste 5 år i forhold til basisåret 2009/2010. Det skal blandt andet ske ved at installere bedre belysningsautomatik/lyskilder samt kontinuerligt udskifte IT hardware og implementere ny teknologi, for derigennem at minimere energiforbruget. Resultatet af disse initiativer viser en positiv udvikling inden for de seneste 3 år:

Der er under året 2010/11 indført aftale på levering af grøn energi (vindkraft) på alle kontorer & butikker i Danmark. Det er TUI’s mål, at være en ’online driven’ virksomhed I alle kunde relationer såvel interne som eksterne. Det betyder, at der er høj fokus på at udvikle IT systemer der reducere de manuelle resourcer og arbejdsprocesser samt begrænser forbruget af papir og andreforbrugsstoffer. TUI forbedrer løbende sin hjemmeside www.tui.dk dels for at få kunderne til at købe deres rejser online og dels for at flytte mere og mere kundekontakt og trafik til de digitaler medier. TUI’s grønne politik, betyder, at alle tryksager trykkes med vandbaseret farve og på svanemærket papir. Alt affald fra kontorer og butikker sorteres i brændbart, papir og pap.

I 2011 introducerede TUI en ’strippet’ version af det trykte traditionelle feriekatalog. Det nye og betydeligt tyndere katalog ’magalog’, et inspirations magasin om TUIs’s rejsemål. Formålet med dette er dels, at begrænset produktionen og oplagsantallet af rejsekataloget i papirformat samt i stedet for, at få kunderne til at indhente inspiration og information samt reservere rejser online.

Medarbejder tilfredshed (socialt ansvar).

TUI har høj fokus på såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Gennem årlige medarbejderundersøgelser (digitale spørgeskemaer), medarbejderarbejder samtaler (MUS) samt de 3 årige APV undersøgelser sikre TUI sig kontinuerlig fokus på medarbejdernes trivsel og tilfredshed på deres arbejdsplads.Resultaterne fra undersøgelserne udmøntes I konkrete handlingsplaner.

Sundhed og Trivsel

Gennem sundhedsfremmende initiativer, er det TUI’s overbevisning at der skabes og fastholdes en socialansvarlig arbejdsplads. I år 2011 har TUI haft fokus på medarbejdernes trivsel og der har således været afholdt ’Sundhedsdage’ og ’ergonomidage’. Opfølgningen og resultaterne fra disse aktiviteter vil pågå I foråret 2012. TUI har indført en forebyggende sundhedsforsikring samt hospitalsforsikring for alle medarbejdere I TUI. Dette sikre, at medarbejdernes antal sygedage, kan begrænses. Det er en del af TUIs personalepolitik at alle uanset stilling, religion eller etnisk baggrund skal behandles med gensidig respekt og ligeværdighed