Personlige oplysninger

Datapolitik

Hvilke personoplysninger indsamles?

TUI Danmark A/S (”TUI”) behandler personoplysninger, vi får fra dig. De person­oplysninger, som vil blive behandlet, omfatter, men er ikke begrænset til, navn, fødselsdato, køn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Vi vil endvidere behandle oplysninger, som registreres i forbindelse med bestillingen, f.eks. rejsemål, ønsker om specialkost eller særlige oplysninger fra dig om din helbredstilstand inden afrejsen eller i øvrigt, inden for kundeforholdets rammer. Personoplysningerne afgiver du selv i forbindelse med rejsebestilling, oprettelse af konto eller andre ydelser på nettet, pr. telefon eller ved personlig henvendelse i en af vores butikker. Bemærk venligst, at det er frivilligt at afgive personoplysninger, men i visse tilfælde kan vi ikke levere den ydelse og/eller det produkt, du har bestilt, hvis du ikke afgiver personoplysningerne.

Vi indsamler ikke personlige oplysninger fra udenforstående virksomheder. Annoncering på eksterne hjemmesider kan forekomme, og så kan vi via cookies indsamle statistiske oplysninger, som ikke er personlige. Du kan læse mere om vores brug af cookies ved at klikke her.

Formålet med behandlingen af personoplysninger

Dine personoplysninger vil blive behandlet, for at vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig. Disse forpligtelser kan f.eks. bestå i at levere den rejse eller de tillægsydelser, som du har bestilt, eller at stille de ydelser og/eller produkter til rådighed, som udbydes eller efterspørges af dig, når du har en personlig konto. Dine personoplysninger vil også blive behandlet, for at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til love og forordninger, f.eks. vedrørende sikkerhed. Behandlingen kan også omfatte oplysninger om kommunikation mellem dig og TUI, f.eks. notater om spørgsmål og klager.

Når du afgiver oplysninger om din helbredstilstand, giver du samtykke til, at vi behandler denne personoplysning med henblik på at levere den rejse, anden ydelse og/eller andet produkt, som du har bestilt. Ud over de ovenfor anførte formål giver du også samtykke til, at dine personoplysninger kan anvendes til nedenstående formål samt danne grundlag for vores markeds- og kundeanalyser, risikohåndtering og statistik for at kunne give dig bedre rejsetilbud og bedre service. Hvis du ikke skriftligt har frabedt dig direkte markedsføring, vil vi også anvende dine personoplysninger til at give dig forskellige tilbud om ydelser og/eller produkter. Du kan når som helst ved hver markedsførings­henvendelse framelde sådanne tilbud.

De oplysninger, du afgiver i vores bookingdialog, anvender vi til at identificere dig, hvis du af en eller anden grund skulle afbryde købet. Oplysningerne gemmes midlertidigt, så du nemt kan genoptage bookingen.

Vi gemmer alene oplysninger om køn og fødselsdato, når du registrerer dig som kunde på tui.dk. Personnummer er ikke obligatorisk. Hvis du alligevel anfører det, bruger vi det som kobling mellem vores registre. Det gør vi for bedre at kunne undgå, at dine oplysninger registreres dobbelt. Kendskab til vores kunders køn og alder er endvidere medvirkende til, at vi hele tiden kan forbedre vores rejser gennem det statistiske grundlag, som således dannes.

Med henblik på at forbedre vores service over for dig og andre kunder lægger vi ind imellem spørgeskemaer ud på tui.dk. Heri kan du af og til blive bedt om at indtaste personlige og/eller demografiske oplysninger. Det er altid helt frivilligt at svare på disse spørgsmål.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovennævnte formål. Når du bestiller en rejse, giver du tilladelse til, at dine personoplysninger opbevares af TUI i tre år. Hvis du inden for tre år efter at være kommet hjem fra denne rejse foretager en ny rejsebestilling, vil oplysningerne om den/de tidligere rejse(r) blive gemt i yderligere tre år.

I tilfælde af reklamationer kan visse oplysninger opbevares i fem år for at opfylde krav i henhold til den danske bogføringslov (Bekendtgørelse af bogføringslov nummer 648 af 15. juni 2006 med senere ændringer) og TUIs ansvarsforsikringer.

For at sikre, at dine personoplysninger er opdaterede og korrekte, kan vi supplere og opdatere dine personoplysninger ved at indhente data fra erhvervs- og offentlige registre. Vi vil i så fald meddele dig, når vi indhenter sådanne informationer, hvis dette ikke er forbundet med uforholdsmæssigt besvær.

Hvem behandler personoplysningerne?

Dine personoplysninger vil blive behandlet af TUI og eventuelt af andre selskaber i TUI Travel PLC-koncernen (”TUI-koncernen”).

Dine personoplysninger kan endvidere blive behandlet af TUI-koncernens samarbejdspartnere i rejsebranchen, f.eks. flyselskaber, hoteller, lokale samarbejdspartnere på destinationen samt af de af TUI-koncernen anvendte leverandører af administrative ydelser og systemydelser. Afhængig af hvor dit rejsemål er beliggende, kan dine personoplysninger blive behandlet uden for EU og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Når du afgiver personoplysninger til os, giver du samtykke til, at vi behandler personoplysninger uden for EU og EØS med henblik på at levere de ydelser og/eller produkter, du har bestilt hos os. Disse forretningspartnere har tavshedspligt og har ikke tilladelse til at benytte personoplysninger til andre formål

Hvordan beskytter vi personoplysninger?

Vi har i overensstemmelse med persondatalovens regler truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab. Vi opbevarer personoplysninger på vores egen eller en af vore forretningspartneres sikre servere. De personoplysninger, du taster ind, krypteres, inden de sendes videre til os. Hvis du har modtaget (eller har valgt) et password, som giver dig adgang til bestemte undersider på hjemmesiden, er det dit ansvar, at passwordet holdes hemmeligt. Du må derfor ikke dele dit password med andre.

Privacy policy for Bamseklubbens app

Vi indhenter ingen personoplysninger fra dig eller den enhed, du anvender, når du downloader og bruger Bamseklubbens app. Med andre ord, så kan du bruge app´en uden at give personlige oplysninger om dig selv.
Dog får vi anonym, teknisk information, som f.eks. hvor længe app´en bruges og hvilke spil, der spilles. Disse oplysninger kan vi bruge til løbende at udvikle og forbedre Bamseklubbens app.

Der kan ikke foretages nogle køb i app´en og der videregives ingen information uden for virksomheden.

Dataansvarlig

TUI Danmark A/S, Kirsten Walthersvej 9, Valby. Telefon kundeservice: 70 10 10 50, kontakt@tui.dk er dataansvarlig i overensstemmelse med den danske persondatalov (Lov nummer 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer). Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, skal du skrive til os på adressen TUI Danmark A/S, Kirsten Walthersvej 9, 2500 Valby. Vi kan opkræve et mindre administrationsgebyr til dækning af omkostningerne ved at sende de registrerede personoplysninger til dig. Du kan få urigtige oplysninger slettet eller korrigeret.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, kan du kontakte os på adressen TUI Danmark A/S, Kirsten Walthersvej 9, 2500 Valby.

Du kan også kontakte os, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger.