TUIs strategi for bæredygtighed

Turisme er verdens største arbejdsgiver og bidrager globalt til 1 ud af 10 jobs (kilde: UNWTO). Det er vigtigt, at vi som rejsearrangør, i tæt samarbejde med vores partnere sikrer, at rejsemålene udvikles på en bæredygtig måde.

Som en virksomhed med en betydelig indflydelse på klimaet, er vi bevidste om behovet for at mindske CO2-udslippet, og vi vil fortsat arbejde for at nedbringe vores forretnings indvirkning på miljøet. Vi er afhængige af, at vi også i fremtiden kan sælge ferieoplevelser til blomsterende samfund med smuk natur. At klimaforandringer bliver stoppet, er altså på lang sigt afgørende for vores branche som helhed. Det er også vigtigt, at det lokale samfund får del af turismens goder i form af arbejde og uddannelsesmuligheder, samt at menneskers rettigheder beskyttes gennem hele værdikæden.

Vores program for bæredygtighed omfatter fly, hoteller, krydstogtsskibe, kontorer, butikker og landtransport. Alt sammen indgår som en del af vores forretning, og hvert område har konkrete mål.

TUI-gruppen er en af verdens ledende rejsearrangører, og for os betyder det, at vi har et unikt ansvar over for vores branche. Vores rolle for at skabe en mere bæredygtig turisme er at hjælpe vores leverandører og kunder til at blive bedre, men også at skubbe hele branchen mod en mere bæredygtig arbejdsgang.

TUI sidder bl.a. med i styrelsen for Global Sustainable Tourism Council (GSTC), og vi samarbejder med skoler, lokale og nationale myndigheder, NGO’er og brancheorganisationer for at støtte og udvikle en mere bæredygtig turisme. Desuden støtter vi forskning og gennemfører egne studier sammen med brancheaktører inden for flere områder.

Et eksempel er TIMM-rapporten, der beskriver, hvordan turisme påvirker vores rejsemål i dette tilfælde med fokus på Cypern, hvortil TUI sender omkring 60.000 kunder årligt.
s mere om studiet her (PDF).

”Better Holidays, Better World” hedder vores strategi, som løber frem til 2020 og fokuserer på tre områder: At mindske vores CO2-udslip, skabe forandringer for mennesker og kunder samt være et forbillede for branchen.

Her kan du læse hele TUI Groups strategi for bæredygtighed som PDF eller se nærmere på TUI Groups årlige bæredygtighedsrapport.