Klimakompensation

Flyvninger med TUIs egne fly og ophold på vores egne hoteller

TUI arbejder målrettet med at mindske sin miljøpåvirkning og styrke turismens positive effekter, men rejser medfører, ligesom mange andre aktiviteter, udslip af CO2. TUI i Norden har valgt at klimakompensere for udslip, som ikke kan forhindres.

Hvordan klimakompenserer vi hos TUI?

Klimakompensation indebærer, at udledning af CO2 ét sted forebygges et andet sted ved at støtte et eller flere projekter, som reducerer udledning af CO2.

Sådan klimakompenserer vi din rejse

TUI i Norden har som klimakompensation valgt at investere i projekter som genererer energi fra sol, vind, vand og biogas i Indien, Thailand og Vietnam, hvor ellers f.eks. kul ville have været brugt, hvilket ville have medført udledning af CO2. Projekterne bidrager også positivt til social udvikling såsom uddannelse, arbejdsmuligheder og investeringer i lokal infrastruktur.

Din garanti for klimakompensation

TUI i Norden samarbejder med South Pole, en førende udvikler af globale projekter, som reducerer udslip for frivillig kompensation.

Se gerne South Poles film om klimakompensation

TUI i Norden har valgt projekter inden for rammerne for FN’s Clean Development Mechanism (CDM), en ramme defineret under Kyoto-protokollen, med det formål at stimulere investeringer i projekter, der reducerer udledning og støtter bæredygtig udvikling i udviklingslande. Projekterne og den løbende overvågning af CO2-reduktion valideres og verificeres af uafhængige revisioner. Et vigtigt kriterium er additionalitet, som indebærer, at projektet ikke var blevet gennemført uden den indtægtsstrøm, som blev genereret af klimakompensation.

De projekter som TUI i Norden har valgt at investere i, opfylder desuden kriterierne for Gold Standard, en kvalitetsstandard, som støttes af mere end 80 miljøorganisationer. Uafhængige revisioner verificerer, at at projekterne overholder kriterierne for Gold Standard og dermed også møder krav for social og bæredygtig udvikling.

Sådan beregner vi påvirkningen af klimaet

TUI i Norden klimakompenserer fra og med 1. maj 2019 for CO2-udslip fra brændstofforbruget fra TUIs egne fly, ekskl. high altitude effect. Flyvninger med andre flyselskaber klimakompenseres ikke. Udslipsberegninger for flyet sker kontinuerligt og revideres af PwC én gang om året i slutningen af regnskabsåret. Klimakompensationen omfatter også nordiske kunders ophold på TUI hotels & resorts, internationale koncepthoteller lige så vel som Blue Star-hoteller, for udledning forårsaget af energiforbrug (elektricitet, varme og køretøjsbrændstof). Udledningsberegninger er baseret på gennemsnitlig udledning pr. gæst pr. nat for TUI hotels & resorts og internationale koncepthoteller for foregående regnskabsår. Vi kompenserer også for energiforbruget på vores nordiske kontor og vores egne tjenesterejser med fly.

TUI i Norden kommer ikke til at klimakompensere for stigning i udledning som følge af tilfælde, vi ikke kan kontrollere, såsom ændrede flyruter pga. politisk konflikt eller krig, naturkatastrofer eller andre hændelser, som potentielt kan påvirke vores ruter, operationen af fly eller udledning fra hoteller. TUI i Norden vil ikke klimakompensere for flyvninger, som oprindeligt var planlagt med TUI Fly Nordic eller TUI Airways, og som af planlagte eller uforudsete årsager bliver/var ændret til et andet flyselskab.