Certificeringer

Bæredygtighedsklausul i hotelkontrakter

TUI arbejder aktivt for at egne TUI-hoteller og tredjepartshoteller, som er første led af underleverandører til TUI, skal mindske deres negative miljøpåvirkning, værne om de ansattes rettigheder og samtidig bidrage økonomisk til lokalsamfundet. I kontrakterne stiller vi derfor krav om, at hotellet skal have et bæredygtighedscertifikat gennem Travelife eller et andet system for bæredygtighedscertificering af hoteller, som er anerkendt af Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Vi stiller også andre krav som blandt andet omhandler etiske forretningsmetoder, arbejdsforhold, beskyttelse af børn, menneskerettigheder og fagforeningsfrihed.

Adfærdskodeks

Alle TUIs leverandører skal følge vores adfærdskodeks, som er basseret på principperne i FNs Global Compact. Adfærdskodekset er en etisk kontrakt mellem leverandører og TUI, og den beskriver grundlæggende værdier som ærlighed, respekt for loven, etik og forretningsmetoder samt socialt ansvar.
TUI har også et internt adfærdskodeks, hvilket er at betragte som vejledende principper for alle ansatte såsom ledende direktører, chefer og al personale i koncernen. Den gælder også for TUIs bestyrelse.
Læs mere om vores adfærdskodeks for leverandører på tuigroup.com

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) certifikater

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) er en uafhængig og neutral medlemsorganisation bestående af et FN-organ, interesseforeninger, offentlige sektorer, ledende rejseselskaber, hoteller, rejsearrangører, individer og samfund. Målet er at skabe en global fælles praksis og konsistens inden for bæredygtig turisme. GSTC er ansvarlige for GSTC-kriterierne for hoteller og rejsearrangører.

Formålet med GSTC-kriterierne er at skabe et globalt minimumsniveau for bæredygtighed inden for rejse- og turistbranchen. Kriterierne bruges til uddannelse og øget bevidsthed, de er policy-skabende for erhvervslivet, myndigheder og andre organisationer og bruges til opfølgning og evaluering og som base for certificering. Det indebærer, at uafhængige certificeringer, som lever op til GSTCs kriterier, listes som certificeringer anerkendt af GSTC. Der findes næsten 30 GSTC-anerkendte certificeringer, blandt andet Travelife og EarthCheck. Her finder du hele listen.

GSTC-kriterierne er udviklet gennem globalt arbejde for at skabe en fælles grund for bæredygtighed inden for turisme. De omfatter fire områder:

 1. Lovgivning om bæredygtighed
 2. Socioøkonomisk påvirkning
 3. Kulturel påvirkning
 4. Miljøpåvirkning (herunder forbrug af ressourcer, mindsket forurening og bevaring af biologisk mangfoldighed og natur).
  Her finder du hele listen for GSTC-kriterier.

Links til andre anerkendte bæredygtighedscertificeringer:
Green Key
Biosphere
Rainforest Alliance
Green Globe
Green Star (Egypt)

Travelife-certificering

Travelife er en internationalt anerkendt standard for bæredygtighed inden for hotelbranchen, som er udviklet med støtte fra EU. Travelife har cirka 1500 medlemmer i mere end 50 lande, som anvender Travelifes værktøjer og ressourcer til at forbedre deres arbejde med bæredygtighed.

Udviklingen af Travelife-standarden begyndte i 2014 som følge af en voksende global forståelse for at erhvervslivet må påtage sig en mere proaktiv rolle og tage ansvar for miljøbeskyttelse og mindske deres klimapåvirkning. Miljøeksperter og en gruppe af repræsentanter fra erhvervslivet samledes for at udforme de kriterier, som hotelbranchen måtte leve op til for at opnå et Travelife-certifikat.

Formålet var at gøre det lettere for både rejsearrangører og deres kunder at identificere hvilke hoteller, der drives på en ansvarsfuld måde. Efterhånden som Travelife blev udviklet, blev det tydeligere at turismen også har en betydelig påvirkning af sociale forhold på destinationerne. Derfor blev Travelife udvidet til også at omfatte kriterier om menneskerettigheder, arbejdsforhold og engagement i lokalsamfundet. I 2019 blev Travelife et datterselskab under den britiske brancheorganisation, Association of British Travel Agents (ABTA).

Travelifes standarder er godkendt af Global Sustainable Tourism Council (GSTC). For mere information om GSTC, se afsnittet ovenfor. Travelife opdateres med jævne mellemrum for at tage stilling til nye spørgsmål og spejle forandringerne i kriterierne for bæredygtighed inden for turisme, som udvikles af GSTC.

For at blive Travelife-certificeret skal et hotel først blive medlem af Travelife og bevise, at det lever op til Travelifes kriterier. Hotellet gennemgår en revision for at kontrollere, at det møder kriterierne. Forudsat at hotellet lever op til kriterierne modtager det et Travel Life Gold-diplom, en plakat og retten til at anvende Travelifes certificeringsmærke i deres markedsføring. Certificeringen gæller i to år. Derefter må hotellet gennemgå en ny revision og igen bevise, at det lever op til kriterierne for at forny certifikatet.

Travelife-kriterierne omfatter følgende områder:
• Lovgivning inden for bæredygtighed: Love, regler, policies, intern og ekstern rapportering.
• Minimere miljøpåvirkningen: Håndtere energi- og vandforbrug, affald og kemikalier.
• Bevaring af biologisk mangfoldighed og beskyttelse af dyr.
• Arbejdsforhold og menneskerettigheder, beskyttelse af børn, anti-diskriminering, tillade fagforeninger.
• Engagement i og støtte til lokalsamfundet: Konsultation ved planlæggelse af nye projekter og aktiviteter.
• Leverandører: Støtte lokale entreprenører og lokalproducerede varer og ydelser, krav om bæredygtighed over for leverandører.
• Gæster: Kommunikere arbejdet med bæredygtighed til gæster og opmuntre til at deltage.

I nedestående links finder du mere information om Travelifes kriterier:
Travelife Gold Award checkliste for store hoteller/koncerner (mere end 160 gæster per nat). Checklisten for denne type af hoteller omfatter 163 kriterier.

Travelife Gold Award chekcliste for små og mellemstore hoteller (mindre end 160 gæster per nat). Checklisten omfatter 150 kriterier.

Hoteller med Travelife Gold-certifikat må anvende disse logo-typer:
gold-travellife
Travelife Logo Stacked 2

EarthCheck

Bæredygtighedsspecialisten EarthCheck er en ledende, videnskabelig gruppe for benchmarking, certifisering og rådgivning indenfor rejse- og turistindustrien. Siden 1987 har de hjulpet virksomheder, lokalsamfund og myndigheder rundt om i verden med at planlægge, udforme, drive og vedligeholde sunde, sikre, fremgangsrige og rene steder for rejsende og lokalbefolkningen for besøg, overnatning, arbejde og fritid.

EarthChecks certifiseringsteam fokuserer på benchmarking og certifisering af rejsemål og virksomheder i mere end 30 sektorer (bolig, spa, videresalg, vinproducenter, etc.), samt vejledning om design og bygning af bæredygtige bygninger.

EarthCheck-programmerne er baseret på principperne i Agenda 21 fra 1992, hvor 182 statsoverhoveder anerkendte principperne for bæredygtig udvikling på FNs konference om bæredygtig udvikling i Rio. EarthCheck Certified, EarthCheck Evaluate og EarthCheck-Sustainable Destinations er godkendt af Global Sustainable Tourism Council (GSTC) og dens software for benchmarking er godkendt af CDP og den tyske regering.

EarthChecks CO2-rapportering følger IPCCs Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Greenhouse Gas Protocol, Hotel Carbon Measurement Initiative (HCMI) og standarderne i ISO14064 for redegørelse af drivhusgasser.

EarthCheck-standarderne er også i tråd med ISO14001, ISO50001, ISO26000, ISO9001, Global Reporting Initiative (GRI) Guidelines og FNs globale bæredygtighedsmål (SDGs).

EarthCheck-certificering er baseret på 10 hovedtemaer for at forbedre en organisations miljømæssige og sociale standard. Disse inkluderer drivhusgasser, energieffektivitet, styring, kontrol af ferskvandsressourcer, bevarelse af økosystemer, social og kulturel forvaltning, arealbrug og planlægning, luftkvalitet, spildevand, affaldssystemer og miljøfarlige stoffer.

Du kan finde mere information om revision og kriterier her.

EarthCheck

Green Key

Dette miljømærke repræsenterer forpligtelse fra virksomhederne om, at deres turistforetagender overholder de kriterier, som er fastlagt af Foundation for Environmental Education (FEE), en organisation med medlemmer i 85 lande.

FEE er en international velgørenhedsorganisation og som udgangspunkt er dens nationale medlemsorganisationer også NGO´ere. FEE finansieres af medlemskontingenter, programafgifter og projekter. FEE opretholder sin troværdighed gennem gennemsigtige programkrav og uafhængig verifikation af priser.

Green Key blev stiftet i Danmark i 1994 og er et af de hurtigst voksende og geografisk udbredte miljømærker for turistfaciliteter og det er blevet overført til virksomheder i både Europa, Afrika, Mellemøsten, Asien, Australien, Latinamerika og Caribien. I 40+ lande er nationale Green Key-operatører ansvarlige for styringen af programmet, hvilket betyder, at de forstår og kan rådgive med hensyntagen til national lovgivning, told og praksis.

Programmet er blevet anerkendt af FN´s Verdens turistorganisation (UNWTO) og FN´s Miljøprogram (UNEP) og Green Key-kriterierne er anerkendt af Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Green Key er et miljømærke tildelt omkring 3.200 hoteller og andre turistfaciliteter i 65 lande over hele verden (februar 2020). Green Key-prisen er baseret på overholdelse af strenge kriterier, der dækker miljøstyring (vand, energi, affald, rengøring osv.), virksomhedernes sociale ansvar samt bæredygtig uddannelse (personale, gæster, leverandører osv.). Green Key tildeles årligt efter en streng revisionsprocedure og tredjeparts verifikation af tildelingen.

Du kan læse mere om Green Key her.

Eksempler på certificationskriterier:

 • Virksomheden måler sit CO2-fodaftryk ved hjælp af et anerkendt CO2-måleværktøj
 • Virksomheden skal holde gæsterne informeret om og involveret i dens miljøarbejde og opfordre gæsterne til at deltage i miljøinitiativer.
 • Desinficerende stoffer må kun bruges, når det er nødvendigt og i overensstemmelse med lovgivningen om hygiejne.
 • Virksomheden skal sortere affald i henhold til national lovgivning, men med mindst tre kategorier.
 • Mindst 75% af elpærerne er energieffektive.
 • Andelen af økologiske, miljømærkede, fair trade og / eller lokalt producerede fødevarer / drikkevarer skal øges hvert år.

Se den fulde liste med kriterier her.

Green Key Logo PNG