Certificeringer

På denne side kan du finde information om certificeringer af hoteller med fokus på Travelife.
Vil du have mere information om de øvrige bæredygtighedscertifikater, der findes på vores hoteller, kan du nederst på siden finde relevante links.

Bæredygtighedsklausul i vores hotelkontrakter

TUI arbejder aktivt med, at vores egne hoteller og primære underleverandører af hoteller skal mindske de negative miljøpåvirkninger, værne om de ansattes rettigheder og samtidig bidrage økonomisk til lokalsamfundet. I hotellets kontrakt er det derfor krav om, at de skal være Travelife-certificerede eller have anden form for certificering, som er godkendt af Global Sustainable Tourism Council (GSTC).
Vi stiller også andre krav, som bl.a. omhandler etiske forretningsmetoder, arbejds- og menneskerettigheder, herunder fagforeningsfrihed, samt beskyttelse af børn.

Kodeks om god adfærd

Alle TUI´s leverandører skal følge vores kodeks om god adfærd, som er baseret på principperne i FN´s Global Compact. Kodekset er en etisk kontrakt mellem leverandøren og TUI og beskriver grundlæggende værdier omkring ærlighed, respekt for loven, etik og forretningsmetoder samt socialt ansvar.

TUI har også et internt adfærdskodeks, hvilket gælder som vejledende principper for alle ansatte; direktører, chefer og øvrigt personale i koncernen. TUI´s bestyrelse af ligeledes omfattet af kodekset om god adfærd.

Du kan læse mere om vores adfærdskodeks for leverandører her.

Global Sustainable Tourism Council (GSTC)

GSTC sætter kriterier for den bæredygtighed, som hotellerne skal opfylde. CSTC er en sammenslutning af parter inden for FN, som samler erhvervslivet, ngo´er, akademikere, enkeltpersoner og fællesskaber med det formål at fremme en bedre forståelse af en mere bæredygtig turisme.

Se certificeringer godkendt af GSTC her.

Travelife

Travelife er udviklet af rejseindustrien og støttet af EU og anvendes af de fleste store rejsearrangører. Systemet udvikles kontinuerligt men kræver at hotellerne lever op til et antal kriterier for miljømæssig og social bæredygtighed. Der bliver løbende holdt kvalificeret revision på hotellerne for at opretholde den certificerede standard. Lever et hotel ikke op til gældende standard, bliver det frataget sit certifikat.

I standarden indgår seks områder:

  1. Styringssystem, der omfatter krav om politikker, ressourcer, kommunikation og overholdelse af alle miljølove.
  2. Miljøkriterier med krav om måling og mindskning af anvendelse af energi, vand og affald samt korrekt håndtering af farligt affald.
  3. Beskyttelse af arbejdsret og menneskerettigheder.
  4. Støtte til lokalsamfundet og beskyttelse af børn.
  5. Krav til leverandører
  6. Kommunikation og involvering af gæster

Kritik mod Travelife

Der har været rettet kritik mod Travelife fra organisationer, som arbejder med faglige spørgsmål. Kritikken er givet på baggrund af nogle bristede krav om løn og muligheder for at være medlem i fagforeninger ligesom det har været ønsker om, at kontrolbesøg på hotellerne suppleres med anonyme interviews af medarbejderne.

På baggrund af antallet af nordiske hotelkontrakter (+1.000), hvor vi ofte kun råder over et vist antal af værelser, giver det begrænset indflydelse. Så netop for at kunne sikre et vist engagement i bæredygtighed, anvender vi certificeringssystemer som f.eks. Travelife.

Travelife arbejder kontinuerligt med at udvikle og opdatere kriterierne i systemet ud fra information om udfordringer på de forskellige destinationer, men vi kan dog ikke give garanti for, at der ingen overtrædelser sker.

Links til mere information om andre certificeringssystemer:

(Links senest opdaterede den 15/03/2017)