Beskyttelse af børn

Hos TUI anser vi, at rejse- og turistindustrien har en vigtig rolle i at beskytte børns rettigheder. TUI er medlem af the Child-Protection Code (www.thecode.org), en uafhængig organisation, som overvåger og rådgiver vores aktiviteter for børns beskyttelse. I 1997 indledte TUI (dengang Star Tour), som eneste charterarrangør, et samarbejde med ECPAT og var sidenhen med til at skabe the Code, som er baseret på FNs erklæring om menneskerettigheder samt FNs børneretskonvention.

Vi gennemfører obligatorisk uddannelse om børns beskyttelse for alle vores ansatte, som arbejder på rejsemålene, således de kan identificere situationer, hvor børn behøver beskyttelse og rapportere til relevante organisationer. Som en del af vores kontrakt med hotellerne stiller vi krav om, at de skal have rutiner for at beskytte børn og forebygge udnyttelse af mennesker inden for hotellets virksomhed.

Som turist kan du også hjælpe til. Hvis du under din ferie mistænker, at der er en risiko for, at et barn udsættes for overgreb, skal du informere din rejseleder, anmelde det til det lokale politi eller på www.reportchildsextourism.eu. Undgå at købe varer af børn. At købe varer fra børn favoriserer børnearbejde og mindsker børns mulighed for at gå i skole.

the code LOGO