Rejsevilkår for Krydstogter pr. 1/7 2018

Gælder for Krydstogt-rejser købt fra og med 1. juli 2018.

Aftalens betydning
Betingelserne, der præsenteres her, er vilkår for aftalen mellem den rejsende og varemærket WonderCruises, der indgår og ejes af rejsearrangøren TUI Sverige AB. I aftalen indgår også information om det aktuelle rejsearrangement, der er præsenteret på hjemmesiden www.tui.se, som du skal sætte dig ind i.

GENERELLE KRYDSTOGTSVILKÅR FOR TUI KRYDSTOGTER / WONDERCRUISES

For rejsen gælder den Svenske Rejsebureau- og arrangørforenings (SRF) almindelige vilkår, der er aftalt for branchen den 28. juni 2018 og TUI Sverige ABs særlige vilkår, som er beskrevet herunder. De særlige vilkår er angivet i kursiv tekst.
Rejsearrangøren har ret til at anvende særlige vilkår, der afviger fra de almindelige, hvis tillempelsen af særlige vilkår skyldes rejsens specielle karakter, særlige bestemmelser om transportformen (såsom bestillings- og salgsvikår for rutefly), afvigne indkvarteringsvilkår på grund af rejsens specielle karakter eller særlige forhold på rejsemålet. De særlige vilkår må ikke stride mod loven om pakkerejser til ulempe for den rejsende.
De almindelige og særlige vilkår er en del af aftalen.