9 - Den rejsendes ansvar på rejsen

9.1 Arrangørens anvisninger

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsearrangøren eller dennes repræsentant fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, der gælder for rejsen og på rejsemålet og opføre sig så andre medrejsende eller andre ikke forstyrres. Hvis den rejsende overtræder dette, kan arrangøren ophæve rejseaftalen uden at den rejsende har krav på erstatning eller refundering.

9.2 Den rejsendes ansvar for skader

Den rejsende er erstatningsansvarlig for eventuelle skader, som den rejsende gennem uagtsomhed forvolder rejserrangøren.

9.3 Den rejsendes ansvar for formaliteter

9.3.1 Den rejsende er selv ansvarlig for at overholde de nødvendige formaliteter for rejsens gennemførelse, såsom besiddelse af billetter, gyldigt pas, visum, vaccinationer og forsikring.
Det er også den rejsendes ansvar at medbringe samtlige rejsedokumenter, der er pårkævet for rejsens gennemførelse.

9.3.2 Den rejsende skal i forbindelse med alle transporter, der er inkluderet i pakkerejsen, sørge for at have gennemført check-in i overensstemmelse med rejseplanen eller ifølge andre anvisninger fra arrangøren eller transportøren.

9.3.3 Den rejsende er selv ansvarlig for alle omkostninger der opstår på grund af manglende formaliteter, såsom hjemtransport på grund af manglende pas, med mindre fejlen skyldes forkerte oplysninger fra rejsearrangøren eller forhandlerens side.

9.3.4 Det påhviler den rejsende selv at holde sig orienteret om information fra rejsearrangøren.

9.4 Afvigelser fra arrangementet

Rejsende, der efter at rejsen er begyndt, afviger fra arrangementet, er forpligtet til at oplyse dette til arrangøren eller dennes repræsentant.

9.4.1 Ved afvigelse i henhold til punkt 9.4, har den rejsende intet krav om tilbagebetaling af de dele af rejsen, der ikke udnyttes.

9.4.2 Ved hjemrejse med fly, er den rejsende selv ansvarlig for at sikre sig, at flyselskabet ikke har ændret afrejsetiden, f.eks. ved en flyforsinkelse.