8 - Reklamation

8.1 Den rejsende kan ikke påråbe sig fejl i de aftalte ydelser, hvis han ikke underretter arrangøren eller forhandleren om fejlen indenfor en rimelig tidsfrist, efter at han har opdaget fejlen. Dette skal ske så hurtigt som muligt og på rejsedestinationen. Ved fastsættelse af enhver kompensation eller erstatning for skader, tages der hensyn til, hvornår den rejsende har reklameret, da tidspunktet for en sådan reklamation kunne have betydet, at arrangøren kunne have løst problemet.

8.1.1 Eventuelle klager i løbet af rejsen, skal med henblik på afhjælpning på stedet, gøres gældende overfor krydstogtsværten om bord. Reklamationer skal ske skriftligt senest to måneder efter hjemkomst fra rejsen og mailes til
reklamation@tui.se

8.2 Uanset punkt 8.1, kan det rejsende påberåbe sig fejl, hvis arrangøren eller forhandleren har handlet groft uagtsomt eller i strid med almindelig hæderlighed.