Om prisnedslag og skadeserstatning

7.1 Prisnedslag gives ikke, hvis arrangøren kan påvise, at fejlen skyldes den rejsende.

7.2 Den rejsende er ikke berettiget til erstatning, hvis arrangøren kan påvise, at fejlen skyldes den rejsende eller uvedkommende tredjemand, der ikke er tilknyttet rejseydelsen, der er inkluderet i pakkerejsen, eller hvis fejlen skyldes uundgåelige og ekstraordinære begivenheder.

7.3 Hvis fejlen skyldes nogen som arrangøren har aftaler med, er arrangøren kun fri for erstatningsansvar, hvis den han har indgået aftalen med, også er fri ifølge denne bestemmelse. Det samme gælder, hvis fejlen skyldes en anden i et tidligere led.

7.4 Den rejsende har ikke ret til erstatning på grund af aflysning af rejsen, hvis arrangøren kan påvise, at antallet af tilmeldte er mindre end det anførte minimum i kontrakten, og at de rejsende er blevet skriftligt underrettet om aflysning af rejsen inden for en fastsat periode.

• 20 dage før afrejse, hvis rejsen varer længere end 6 dage
• 7 dage før afrejse, hvis rejsen varer mellem 2 og 6 dage
• 48 timer før afrejse, hvis rejsen er kortere end 2 dage

7.4. I henhold til afsnit 7.4 herover, har arrangøren ret til at annullere rejsen uden at give erstatning, hvis arrangøren kan påvise, at færre personer end minimumsantallet, har tilmeldt sig rejsen, og den rejsende indenfor et givet tidspunkt skriftligt er blevet information om rejsens annullering i henhold til 7.4. Det mindste antal rejsende, der er gældende i den nuværende aftale er som følger:

Ved rejser med fly:
Rejsearrangøren har ret til at annullere rejsen, hvis ikke samtlige a) – d) nedenstående minimumsantal er opfyldt i henhold til punkt 7.4

a) Flytype med minimumsantal: B737-300: 133, B737-500: 117, B737-700: 133, B737-800: 173, B747: 405, B757: 210, B767-300: 254, MD-83: 152, A320: 159, A321: 189, A330: 324.Ved rejse med andre flytyper end de ovennævnte, benyttes fly af tilsvarende størrelse til at beregne minimumsantallet.
b) 50 rejsende til det rejsemål, der er oplyst på den rejsendes bookingbekræftelse.
c) 50 rejsende til hvert indkvarteringsalternativ på den flydestination, der er oplyst på den rejsendes bookingbekræftelse.
d) 15 rejsende til rejser, der består af faste udflugtskombinationer.
Ved rejse med bus: 30 rejsende.
Ved rejse med skib: 50 rejsende.
Ved rejse med tog: 15 personer. A-330-300 360 rejsende, A-321 191 rejsende.

7.5 Skadeserstatning ifølge disse vilkår omfatter kompensation for økonomisk skade, erstatning for personskade og skade på ejendom. Det er den rejsendes pligt at begrænse skaden så vidt muligt.

7.6 Med mindre andet er begrænset af pakkerejseloven eller anden obligatorisk lovgivning, er arrangørens ansvar for skadeserstatning begrænset til tre gange pakkerejsens pris. Denne begrænsning gælder dog ikke for personskade eller skader, der er forårsaget forsætligt eller uagtsomt.