6 - Arrangørens ansvar for pakkerejsens gennemførelse

6.1 Manglende gennemførelse

Hvis en rejse ikke udføres i henhold til aftalen, skal arrangøren afhjælpe fejlen inden for en rimelig frist. Arrangøren er imidlertid ikke forpligtet til at afhjælpe fejlen, hvis det er umuligt, eller hvis det vil medføre uforholdsmæssige omkostninger. Hvis arrangøren ikke korrigerer fejlen, kan den rejsende have ret til prisnedslag og skadeserstatning.

6.1.1 Den rejsende er ikke berettiget til erstatning, hvis arrangøren kan påvise, at fejlen skyldes en hindring udenfor arrangørens kontrol, som denne med rimelighed ikke kunne forventes at have taget hensyn til, da kontrakten blev indgået, og hvis konsekvenser denne ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet.

6.2 Væsentlige fejl

6.2.1 Hvis der efter afrejsen er væsentlige dele af de aftalte ydelser, der ikke kan leveres, skal arrangøren om muligt tilbyde ligeværdigt eller mindst ligeværdigt alternativ uden ekstra omkostning for den rejsende. Kan arrangøren ikke tilbyde dette, skal arrangøren tilbyde alternativ af lavere kvalitet sammen med et passende prisnedslag. Rejsende kan kun afvise et sådan alternativ, såfremt dette ikke kan anses for at være sammenligneligt med det som skulle leveres i henhold til aftalen eler såfremt prisnedslaget ikke kan anses for passende.

6.2.2 Kan arrangøren ikke tilbyde et alternativ, eller hvis den rejsende har ret til at afvise alternativet i henhold til 6.2.1, kan den rejsende have ret til prisnedslag og erstatning.

6.2.3 Ved fejl, der påvirker gennemførelsen af pakkerejsen væsentligt, og som arrangøren ikke har afhjulpet inden for en rimelig tid, kan den rejsende opsige aftalen og samtidig have ret til prisnedslag og erstatning.

6.2.4 Kan arrangøren ikke tilbyde et alternativ, eller hvis den rejsende har ret til at afvise et sådan alternativ i henhold til 6.2.1, eller hvis den rejsende har opsagt aftalen i henhold til 6.2.3, har den rejsende ret til ligeværdig hjemtransport uden unødig forsinkelse og uden ekstra omkostninger, såfremt pakkerejsen inkluderer transport og den rejsende er på destinationen.