4 - Den rejsendes ret til at videregive rejsen

4.1 Den rejsende kan overdrage aftalen til enhver, der opfylder alle vilkår for at deltage i rejsen.
Sådanne vilkår kan for eksempel være, at transportøren eller et anden part som arrangøren benytter ifølge de gældende regler, skal godkende ændringen af den rejsende. Den rejsende skal i god tid inden afrejsen, informere arrangøren om videregivelsen. Meddelelser, der er foretaget senest syv dage før afrejse, betragtes altid som rettidigt.

*4.1.1 Overdragelse af en pakkerejse med rutefly/charterfly i forbindelse med en krydstogtsbillet, kan normalt ikke foretages, da disse billetter er strengt personlige og normalt ikke tillader en overdragelse, uden at hele billetten/rejsens pris mistes ifølge afbestillingsvilkårene.

4.1.2 Ved ændring af forkert stavet navn på en pakkerejse med charterfly, tages et administrativt gebyr på kr. 500,- pr. person. Gælder ændringen pakkerejse med rutefly, er det administrative beløb kr. 500,- pr. person samt et gebyr som de respektive flyselskaber fastsætter, forudsat at de godkender ændringen. Udover de gebyrer som flyselskabet tager for en eventuel overdragelse, tilkommer det gebyr som det respektive rederi fastsætter i det tilfælde, de godkender overdragelsen, da hver krydstogtsbestilling er at betragte som personlig.*

4.2 Arrangøren kan opkræve et rimeligt gebyr for ændringen. Gebyret må ikke overstige de omkostninger som ændringen medfører for arrangøren. Arrangøren skal fremvise, hvordan omkostningerne er udregnet.

4.2.1 Ved overdragelse af en pakkerejse med charterfly tages et administrativt gebyr på kr. 500,- pr. person. Det er normalt ikke muligt at ovedrage flybilletter og/ eller krydstogt. I det tilfælde, et ruteflyselskab eller et rederi vælger at acceptere en overdragelse, forbeholder vi os retten til at opkræve den faktiske udgift for overdragelsen ifølge de respektive flyselskabers vilkår med tillæg af den administrative omkostning på 500,-. Udover de gebyrer som flyselskabet tager for en eventuel overdragelse, tilkommer det gebyr som det respektive rederi fastsætter i det tilfælde, de godkender overdragelsen, da hver krydstogtsbestilling er at betragte som personlig.

4.3 Overdrageren og den der modtager den, er solidarisk ansvarlige overfor arrangøren eller forhandleren for alt hvad der mangles at betale for rejsen og for de ekstra omkostninger, som overdragelsen medfører.