11 - Konfliktløsning

11.1 Parterne bør forsøge at opnå enighed omkring fortolkningen eller gennemførelsen af aftalen gennem forhandlinger. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed, kan sagen indbringes for Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller domstolen. En konflikt kan også prøves via EU-kommissionens onlineplatform http://ec.europa.eu/odr.

11.1.1 Reklamationer skal ske skriftligt senest to måneder efter hjemkomst fra rejsen til reklamation@tui.se