10 - Arrangørens pligt til at yde assistance

Hvis den rejsende kommer i vanskeligheder i løbet af rejsen, er arrangøren forpligtet til at yde en passende assistance. Denne hjælp kan f.eks. være information om sundhedsydelser, lokale myndigheder og konsulær støtte. Arrangøren har ret til at opkræve et rimeligt gebyr for sådan en ydelse, hvis situationen er opstået forsætligt eller som følge af uagtsomhed fra den rejsendes side.

10.1 Assistance eller hjælp i henhold til punkt 10 kan ske i form af personlig hjælp, assistance via lokale partnere eller støtte via Guide Online, afhængigt af omstændighederne og rejsens art.