1 - Aftalen

1.1 Aftalen bliver bindende for parterne, når arrangøren skriftligt har bekræftet den rejsendes bestilling, hvis intet andet er aftalt. Arrangøren skal straks bekræfte den rejsendes bestilling. Fortrydelsesret gælder ikke for aftaler om pakkerejser.

1.1.1 Aftalen indgås og bliver bindende for parterne, når arrangøren skriftligt har bekræftet den rejsendes bestilling og den rejsende indenfor aftalt tid har betalt det aftalte depositum ifølge arrangørens anvisninger. Depositum kan også betragtes som et delbeløb af den endelige saldo.

1.2 Den hovedrejsende er den person i hvis navn, aftalen er indgået. Den hovedrejsende nævnes først i rejsedokumenterne eller på anden tydelig vis. Den hovedrejsende er ansvarlig for betaling ifølge aftalen. Alle ændringer og eventuelle afbestillinger skal foretages af den hovedrejsende. Undtagelser kan foretages, hvis den hovedrejsende bliver alvorligt syg og ikke kan gennemføre ændringen eller afbestillingen. Den hovedrejsende har ansvar for at give rejsearrangøren de korrekte bookingoplysninger for de øvrige rejsende, der er omfattet af aftalen.
Eventuel tilbagebetaling sker til den hovedrejsende.

1.3 Hvis en rejsende er under 18 år og rejser uden forældre/værge, skal det oplyses ved reservationen. Visse rejser kræver en aldersgrænse, der kan være højere end 18 år. Information gives ved tidspunkt for bestillingen.

1.3.1 I aftalen indgår information om det aktuelle rejsearrangement, se også ”Att resa med TUI” som findes på vores hjemmeside www.tui.se, og bestiller du selv på hjemmesiden finder du særlig information og en formular for mindreårige under; at-rejse-med-os/rejse-med-barn/attest

1.3.2 Minimumsalder for spædbørn er 6 måneder for at tage med på krydstogt. Dog kræves en minimumsalder på 1 år, hvis krydstogtet er planlagt med minimum tre eller flere sammenhængende dage på havet.

*For krydstogter udenfor Europa kræves en minimumslader på 21 år, alternativt at forælder/værge rejser med.
Amerikanske rederier indenfor Europa kræver en minimumsalder på 21 år.
Gæster under 21 år i egen kahyt skal have sin kahyt bestilt i tilslutning til forælder/værges kahyt.

Børn under 18 år, der ikke rejser i selskab med mindst en af sine forældre/værger, må kun tage på krydstogt, hvis han eller hun følges med en eller flere personer over 21 år, der har fået tilladelse fra mindst en af forældrene/værgerne til at tage ansvaret for barnet (erklæring fra forældre/værger kræves).

1.3.3. Særlige regler for børn/unge under 21 år med et andet efternavn end en forælder.
Voksne der rejser med børn/unge under 21 år, som de ikke er forælder eller værge til, skal fremvise barnets pas (og eventuelt visum) samt en kopi af begge forældres pas og en underskrevet bekræftelse af minimum en af barnets forældre eller værger på, at barnet har tilladelse til at rejse med rejseselskabet. Bekræftelsen skal også indeholde en udtrykkelig tilladelse til, at barnet kan få medicinsk behandling, hvis der skulle opstå en situation, hvor en læge anser, at barnet har brug for umiddelbar behandling. Disse regler gælder også, når barnet rejser med slægtninge eller venner.

1.3.4 Hvis et barn rejser med en af sine forældre/værger og har et andet efternavn end dem, skal forælder/værge kunne fremvise et gyldigt dokument, undertegnet af den forælder/værge, der ikke følger med på rejsen, der bekræfter at han/hun godkender, at barnet rejser med den anden forælder/værge. Dokumentet skal oprettes i direkte tilslutning til bestilling af rejsen, og aldrig senere end en uge inden afsejling. Dokumentet skal være på engelsk og medbringes til havnen på afrejsedagen.

1.3.5 Graviditet er ikke en sygdom og afbestilling på grund af graviditet er ikke muligt. Dog kan egne afbestillingsbeskyttelser nogle gange indeholde særlige kontaktlige rettigheder som f.eks. ombookingsmulighed. Gravide kan tage på krydstogt til graviditetens 23’nde uge Hvis den 24’ende uge indledes inden eller i løbet af krydstogtet, er det ikke tilladt at tage på krydstogt. For at en gravid kan tage på krydstogt, kræves en lægeerklæring på engelsk, der bekræfter, at der ikke er komplikationer og som viser, hvor langt henne graviditeten er.

1.3.6 Vær opmærksom på, at indtagelse af alkoholholdige drikke om bord følger de love, som gælder,der hvor skibet befinder sig. Undtagelsen er amerikanske rederier, der kræver en minimumslader på 21 år for at indtage alkohol, uanset hvor skibet befinder sig.

1.4 Tiderne for afrejse og hjemrejse i bookingbekræftelsen er foreløbige. Arrangøren skal snarest og hvis muligt senest 20 dage før afrejsen præcisere de afgangstider, der er gældende for rejsen.

1.5 Arrangøren skal give generelle oplysninger om, hvad der er gældende for pas og visum.

1.5.1. Generel information om pas og visum oplyses på www.tui.se under punktet; at rejse med TUI.
Det kræves, at dit pas er gyldigt i min. 6 måneder efter hjemrejsedatoen for at rejsen kan gennemføres.

1.6 Arrangøren skal give generel information om sunhedsbestemmelser for rejsemålet.

1.6.1 Generel information om sundhedsbestemmelser for rejsemålene oplyses på www.tui.se under punktet: Hälsa och Särskilda behov.

1.6.2. Den rejsende er selv ansvarlig for at indhente anvisninger om særlige behov, der relaterer til hans/hendes egen sundhedstilstand. Den rejsende er også ansvarlig for at finde ud af, hvilke regler der er gældende på rejsemålet, som relaterer til det personlige behov. Den rejsende skal også respektere og følge de love og regler, der er gældende i det land, der besøges. Mere information findes på UD:s reseinformation.

1.6.3 Rejsende med specielle behov skal i forbindelse med bestilling af en rejse kontakte WonderCruises direkte for at sikre, at krydstogtet vil fungere ud fra skibet og den rejsendes behov. Dette sker ved en erklæring, hvor WonderCruises skriftligt meddeles om eventuelle medicinske (fysiske og mentale) forhold. Denne kontakt er særlig vigtig for at sikre, at det valgte krydstogt er et passende rejsevalg / anbefalet skib, og det er vigtigt, at kontakten foretages. Nogle skibe har kahytter, der er specielt tilpasset størrelsesmæssigt og med tilgængelighed for handicappede, selv om skibene aldrig fuldt ud kan opfylde kravet om adgang og fremkommelighed for kørestolsbrugere. Om bord er der ingen særlig service til at hjælpe gæster med handicap eller medicinske problemer. Det er derfor vigtigt at huske på, at du selv skal kunne klare dig eller at du rejser med nogen, som kan bidrage med al den nødvendige hjælp. Visse forhold (f.eks. brug af tenderbåde til landgang) kan forhindre landgang i visse havne.

1.7 Tilslutningsrejse eller specialarrangementer indgår kun i pakkerejseaftalen, hvis de er bestilt sammen og på samme tid som de ydelser, der indgår i pakkerejsen, eller hvis de er solgt sammen med andre ydelser til en totalpris.

1.8 Eventuelle ønsker eller særlige ydelser på den rejsendes anmodning indgår kun i aftalen, hvis disse udtrykkeligt bekræftes skriftligt af arrangøren.

1.9 Den rejsende har pligt til at kontrollere bookingbekræftelsen/rejsedokumenterne, så snart de er modtaget, for at sikre at alle oplysninger er korrekte samt at navne er stavet korrekt og i overensstemmelse med passet. Eventuelle fejl skal påtales hurtigst muligt. Arrangøren forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr, der svarer til de faktiske omkostninger ved at korrigere forkerte oplysninger sammen med en rimelig kompensation for det ekstra arbejde, som korrektionen indebærer. Hvis fejlen skyldes arrangøren, skal rettelserne foretages uden omkostninger for den rejsende.

1.10 Den hovedrejsende skal omgående meddele arrangøren om eventuelle ændringer af adresse, e-mailadresse, telefon eller andre oplysninger, der er vigtige for at arrangøren kan komme i kontakt med den rejsende.

1.10.1 Eventuelle meddelelser fra arrangøren, fra bestillingstidspunktet til hjemrejse er gennemført, sendes via SMS og e-mail.

1.11 For visse rejser kræves et minimums antal deltagere for at rejsen kan blive gennemført. De rejsende skal i så fald tydeligt informeres om dette i forbindelse med bestillingstidspunktet.

1.12 Hvis flybilletter er en del af pakkerejsen, skal de bruges i den rigtige rækkefølge. Rejsende kan således ikke kun benytte en hjemrejsebillet, når der er bestilt en returbillet, eller kun en del af en flystrækning. Bliver billetten ikke udnyttet fra start, annulleres de resterende dele.

*1.12.1 Rejsende der ifølge pkt 1.12 ikke udnytter dele af en bestilt rejse eller som af en eller anden grund indfinder sig for sent i lufthavnen eller på nærmere aftalt afhentnings-/afrejsested/havn, mister retten til rejsens og/eller alle pakkerejsens dele. Enhver refusion af rejsens pris vil ikke ske.

1.12.2 En ombooking er at betragte som en afbestilling af en tidligere indgået aftale. Det nye bookingnummer oplyses ved at slutcifrene i bookingnumret ændres.

1.12.3 De respektive flyselskabers generelle regler og vilkår indgår og er en del af aftalen. Læs mere om dette på www.tui.se under flyinformation. Eller på de respektive flyselskabers egne hjemmesider.

1.12.4 De respektive rederiers generelle regler og vilkår indgår og er en del af aftalen. Læs mere om dette på www.tui.se. Du kan også læse dem på de respektive rederiers hjemmesider.

1.12.5 En gennemført bestilling med charterfly bekræftes via mail med en bookingbekræftelse i direkte forbindelse med den gennemførte bestilling. Den rejsende er selv ansvarlig for at udskrive sin bestillingsbekræftelse. Billetten modtages via mail cirka 14 dage før afrejse. Den rejsende er selv ansvarlig for at udskrive billetten. Billetten er personlig og at betragte som et værdipapir, og skal medbringes på hele rejsen, da den er nødvendig for rejsens gennemførelse. En gennemført booking med rutefly bekræftes via mail med en bookingbekræftelse direkte efter, at bestillingen er foretaget. Den rejsende er selv ansvarlig for at udskrive sin bestillingsbekræftelse. Billetten modtages via mail cirka 14 dage før afrejse. Den rejsende er selv ansvarlig for at udskrive billetten. Billetten er personlig og at betragte som et værdipapir, og skal medbringes på hele rejsen, da den er nødvendig for rejsens gennemførelse.*