8 - Reklamation og godtgørelse

8.1 Den rejsende kan ikke påråbe sig fejl i de aftalte ydelser, hvis han ikke underretter arrangøren eller forhandleren om fejlen indenfor en rimelig tidsfrist, efter at han har opdaget fejlen. Dette skal, hvis det er muligt, ske på rejsedestinationen.

8.1.1 Eventuelle klager i løbet af rejsen, skal med henblik på afhjælpning på stedet, gøres gældende overfor krydstogtsværten om bord. Reklamationer skal ske skriftligt senest to måneder efter hjemkomst fra rejsen og mailes til reklamation@tui.se

8.2 Uanset punkt 8.1, kan det rejsende påberåbe sig fejl, hvis arrangøren eller forhandleren har handlet groft uagtsomt eller i strid med almindelig hæderlighed.

8.3 Hvis den rejsende i løbet af rejsen fremfører klager, der ikke er uberettiget, skal arrangøren eller dennes lokale repræsentant straks tage skridt til at finde en passende løsning.