5 - Den rejsendes ret til at videregive rejsen

5.1 Den rejsende kan overdrage aftalen til enhver, der opfylder alle vilkår for at deltage i rejsen. Den rejsende skal i god tid inden rejsen informere arrangøren eller videreforhandleren om overdragelsen.

5.2 Overdrageren og den der modtager den, er solidarisk ansvarlige overfor arrangøren eller forhandleren for alt hvad der mangles at betale for rejsen og for ekstra omkostninger på max. 500 kr. Beløbsgrænsen gælder ikke, hvis arrangøren kan vise, at de faktiske omkostninger ved overførslen beløber sig til et højere beløb, som i så fald kan opkræves.

5.2.1 Ved overdragelse af en pakkerejse med charterfly tages et administrativt gebyr på kr. 500,- pr. person. Det er normalt ikke muligt at ovedrage flybilletter og/ eller krydstogt. I det tilfælde, et ruteflyselskab eller et rederi vælger at acceptere en overdragelse, forbeholder vi os retten til at opkræve den faktiske udgift for overdragelsen ifølge de respektive flyselskabers vilkår med tillæg af den administrative omkostning på 500,-. Udover de gebyrer som flyselskabet tager for en eventuel overdragelse, tilkommer det gebyr som det respektive rederi fastsætter i det tilfælde, de godkender overdragelsen, da hver krydstogtsbestilling er at betragte som personlig.