14 - Bagage ombord på flyet

Det er ikke tilladt at checke værdigenstande eller tyverisikre varer, som f.eks. elektronisk udstyr, kameraer, computere, smykker, kontanter etc. ind på flyet. Af sikkerhedsmæssige årsager er farligt gods forbudt at medbringe ombord eller i indchecket bagage. Farligt gods defineres som ex. våben af forskellig slags, beholdere under tryk, fyrværkeri og andre brandbare artikler, eksplosive og brændbare stoffer, maling samt gift og substanser, der indeholder bakterier eller virus. Læs mere om farligt gods, forbud og øvrige bagageregler under flyinformation på respektive flyselskabs hjemmeside.