12 - Tillægsarrangement

Såfremt dette er oplyst på hjemmesiden eller i brochure, eller ved speciel bestilling, kan der opkræves tillæg for ekstra ydelser i form af speciel indkvartering, udflugter, måltider, aftenarrangement, børneklubber, golf etc. Ved afbestilling af sådanne tillægsarrangementer gælder, såfremt intet andet er anført, de vilkårer under punkt 3 i de almene rejsevilkår. Såfremt disse ekstra ydelser ikke kan leveres, tilbagebetales tillægget herfor.