10 - Konfliktløsning

10.1 Parterne bør forsøge at opnå enighed omkring fortolkningen eller gennemførelsen af aftalen gennem forhandlinger. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed, kan sagen indbringes for Allmänna Reklamationsnämnden på www.arn.se, Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm eller domstolen.

10.2 Såfremt uenigheden er opstået som følge af e-handel over grænserne, det vil sige, at du bor i et EU-land, men har handlet en vare eller ydelse via e-handel fra et andet EU-land, findes der naturligvis mulighed for at henvende sig direkte til Allmänna reklamationsnämnden, se punkt 10.1. Fra 15. februar 2016 findes der også mulighed for at indgive sin reklamation på EU's onlineplatform ec.europa.eu/consumers/odr/