1 - Aftalen

1 AFTALEN__

1.1 Arrangøren er ansvarlig overfor den rejsende, for hvad denne har krav på som følge af aftalen. Ansvaret gælder også for ydelser, der skal udføres af en anden end rejsearrangøren. Hvis forhandleren er part i aftalen, er han ansvarlig overfor den rejsende på samme måde som arrangøren.

1.1.1 Den hovedrejsende er den person i hvis navn aftalen er indgået. Den hovedrejsende nævnes først i rejsedokumenterne eller på anden tydelig vis. Den hovedrejsende er ansvarlig for betaling ifølge aftalen. Alle ændringer og eventuelle afbestillinger skal foretages af den hovedrejsende. Undtagelser kan foretages, hvis den hovedrejsende bliver alvorligt syg og ikke kan gennemføre ændringen eller afbestillingen. Den hovedrejsende har ansvar for at give rejsearrangøren de korrekte bookingoplysninger for de øvrige rejsende, der er omfattet af aftalen.

Da beskeder fortrinsvis skal ske via sms og e-mail, er den hovedrejsende ansvarlig for at holde arrangøren informeret om ændringer af kontraktoplysninger frem til afrejsen.

1.1.2 Hvis en rejsende er under 18 år og rejser uden forældre/værge, skal det oplyses ved reservationen. En erklæring med godkendelse fra samtlige værger, skal indsendes til arrangøren, inden betaling af rejsen foretages.

1.1.3. Minimumsalder for spædbørn er 6 måneder for at tage med på krydstogt. Dog kræves en minimumsalder på 1 år, hvis krydstogtet er planlagt med minimum tre eller flere sammenhængende dage på havet.

For krydstogter udenfor Europa kræves en minimumsalder på 21 år, alternativt at forælder/værge rejser med. Gæster under 21 år i egen kahyt skal have sin kahyt bestilt i tilslutning til forælder/værges kahyt. Børn under 18 år, der ikke rejser i selskab med mindst en af sine forældre/værger, må kun tage på krydstogt, hvis han eller hun følges med en eller flere personer over 21 år, der har fået tilladelse fra mindst en af forældrene/værgerne til at tage ansvaret for barnet (erklæring fra forældre/værger kræves - udskriv erklæringen her).

Amerikanske rederier indenfor Europa kræver en minimumsalder på 21 år.

1.1.4. Særlige regler for børn/unge under 21 år med et andet efternavn end en forælder.
Voksne der rejser med børn/unge under 21 år, som de ikke er forælder eller værge til, skal fremvise barnets pas (og eventuelt visum) samt en kopi af begge forældres pas og en underskrevet bekræftelse af minimum en af barnets forældre eller værger på, at barnet har tilladelse til at rejse med rejseselskabet. Bekræftelsen skal også indeholde en udtrykkelig tilladelse til, at barnet kan få medicinsk behandling, hvis der skulle opstå en situation, hvor en læge anser, at barnet har brug for umiddelbar behandling. Disse regler gælder også når barnet rejser med slægtninge eller venner.

Hvis et barn rejser med en af sine forældre/værger og har et andet efternavn end dem, skal forælder/værge kunne fremvise et gyldigt dokument, undertegnet af den forælder/værge der ikke følger med på rejsen, der bekræfter at han/hun godkender, at barnet rejser med den anden forælder/værge. Dokumentet skal oprettes i direkte tilslutning til bestilling af rejsen, og aldrig senere end en uge inden afsejling. Dokumentet skal være på engelsk og medbringes til havnen på afrejsedagen.

1.1.5 Graviditet er ikke en sygdom og afbestilling på grund af graviditet er ikke muligt. Dog kan egne afbestillingsbeskyttelser nogle gange indeholde særlige kontaktlige rettigheder som f.eks. ombookingsmulighed. Gravide kan tage på krydstogt til graviditetens 23’nde uge Hvis den 24’ende uge indledes inden eller i løbet af krydstogtet, er det ikke tilladt at tage på krydstogt. For at en gravid kan tage på krydstogt, kræves en lægeerklæring på engelsk, der bekræfter, at der ikke er komplikationer og som viser, hvor langt henne graviditeten er.

1.1.6 Vær opmærksom på, at indtagelse af alkoholholdige drikke om bord følger de love, som gælder,der hvor skibet befinder sig. Undtagelsen er amerikanske rederier, der kræver en minimumslader på 21 år for at indtage alkohol, uanset hvor skibet befinder sig.

1.2 Arrangøren skal holde den rejsende informeret om forhold, der er relevante for den rejsende, der er relateret til aftalen.

1.3 Tilslutningsrejse eller specialarrangementer indgår kun i aftalen, hvis den/det er blevet solgt eller markedsført sammen med et hovedarrangement til en samlet pris, eller til separate priser der er forbundne til hinanden.

1.3.1 Kun i de tilfælde, hvor en tilslutningsrejse eller specialarrangement er oplyst på et og samme rejsebevis, indgår det i pakkerejsen.

1.4 Aftalen er bindende for parterne, når arrangøren skriftligt har bekræftet den rejsendes bestilling, og først når den rejsende indenfor aftalt tid har betalt et aftalt depositum ifølge arrangørens anvisninger.

1.5 Arrangøren skal straks bekræfte den rejsendes bestilling.

1.5.1 En afsluttet bestilling med charterfly bekræftes via mail med en bookingbekræftelse i direkte tilslutning til den gennemførte bestilling. Den rejsende er selv ansvarlig for at udskrive bookingbekræftelse. Billetten modtages via mail ca. 14 dage før afrejse. Den rejsende har selv ansvaret for at udskrive billetten. Billetten er personlig og skal betragtes som et værdibevis, der skal medbringes på rejsen, da det er nødvendigt for rejsens gennemførelse.

En afsluttet bestilling med rutefly bekræftes på mail med en bookingbekræftelse i direkte tilslutning til den gennemrørte bestilling. Den rejsende er selv ansvarlig for at udskrive bookingbekræftelsen. Billetten modtages via mail ca. 14 dage før afrejsen. Den rejsende er selv ansvarlig for at udskrive billetten. Billetten er personlig og skal betragtes som et værdibevis, der skal medbringes på rejsen, da det er nødvendigt for rejsens gennemførelse.

1.6 Ønskemål kan ikke garanteres

1.7 Den rejsende har pligt til at kontrollere bookingbekræftelsen, så snart den modtages. Eventuelle fejl skal påtales så hurtigt som muligt. Et gebyr kan blive opkrævet ved ændringer af oplysninger.

Bookingoplysninger skal altid stemme overens med passets oplysninger.

1.8 De respektive flyselskabers generelle regler og vilkår indgår og er en del af aftalen. Du kan læse mere om dette på www.tui.dk under flyinformation eller på det respektive flyselskabs egen hjemmeside.

1.8.1 De respektive rederiers generelle regler og vilkår indgår og er en del af aftalen. Du kan læse mere om dette på www.tui.dk. eller på de respektive rederiers egne hjemmesider.

1.9 En ombooking er at betragte som en afbestilling af en tidligere indgået aftale. En bestilt rejse starter altid med udrejsen, det er ikke muligt kun at benytte returrejsen. Rejsende, der ikke udnytter dele af en bestilt rejse, eller som af en eller anden grund indfinder sig for sent i lufthavnen eller på aftalt afhentnings-/afrejsested, mister retten til alle dele af rejsen og/eller pakkerejsen. Tilbagebetaling af rejsens pris er ikke mulig.