Rejsevilkår for Krydstogter bestilt før 1/8

REJSEAFTALE

Her er vilkårene for aftalen mellem den rejsende og rejsearrangøren. I aftalen indgår også informationen om det aktuelle rejsearrangement, der findes på www.wondercruises.com; hvilket også præsenteres på www.tui.dk. Dem skal du sætte dig ind i. Nedenfor oplyses de generelle og særlige rejsevilkår, der gælder for rejsen. De almindelige vilkår er blevet godkendt af Rejsearrangørforeningen i Sverige. De særlige vilkår, der er angivet i kursiv, er særlige vilkår for arrangøren og supplerer de generelle rejsevilkår. Den tekniske arrangør for rejsen er TUI Sverige AB, der ejer varemærket WonderCruises.

PAKKEREJSE


1 AFTALEN

1.1 Arrangøren er ansvarlig overfor den rejsende, for hvad denne har krav på som følge af aftalen. Ansvaret gælder også for ydelser, der skal udføres af en anden end rejsearrangøren. Hvis forhandleren er part i aftalen, er han ansvarlig overfor den rejsende på samme måde som arrangøren.

1.1.1 Den hovedrejsende er den person i hvis navn aftalen er indgået. Den hovedrejsende nævnes først i rejsedokumenterne eller på anden tydelig vis. Den hovedrejsende er ansvarlig for betaling ifølge aftalen. Alle ændringer og eventuelle afbestillinger skal foretages af den hovedrejsende. Undtagelser kan foretages, hvis den hovedrejsende bliver alvorligt syg og ikke kan gennemføre ændringen eller afbestillingen. Den hovedrejsende har ansvar for at give rejsearrangøren de korrekte bookingoplysninger for de øvrige rejsende, der er omfattet af aftalen.

Da beskeder fortrinsvis skal ske via sms og e-mail, er den hovedrejsende ansvarlig for at holde arrangøren informeret om ændringer af kontraktoplysninger frem til afrejsen.

1.1.2 Hvis en rejsende er under 18 år og rejser uden forældre/værge, skal det oplyses ved reservationen. En erklæring med godkendelse fra samtlige værger, skal indsendes til arrangøren, inden betaling af rejsen foretages.

1.1.3. Minimumsalder for spædbørn er 6 måneder for at tage med på krydstogt. Dog kræves en minimumsalder på 1 år, hvis krydstogtet er planlagt med minimum tre eller flere sammenhængende dage på havet.

For krydstogter udenfor Europa kræves en minimumsalder på 21 år, alternativt at forælder/værge rejser med. Gæster under 21 år i egen kahyt skal have sin kahyt bestilt i tilslutning til forælder/værges kahyt. Børn under 18 år, der ikke rejser i selskab med mindst en af sine forældre/værger, må kun tage på krydstogt, hvis han eller hun følges med en eller flere personer over 21 år, der har fået tilladelse fra mindst en af forældrene/værgerne til at tage ansvaret for barnet (erklæring fra forældre/værger kræves).

Amerikanske rederier indenfor Europa kræver en minimumsalder på 21 år.

1.1.4. Særlige regler for børn/unge under 21 år med et andet efternavn end en forælder.
Voksne der rejser med børn/unge under 21 år, som de ikke er forælder eller værge til, skal fremvise barnets pas (og eventuelt visum) samt en kopi af begge forældres pas og en underskrevet bekræftelse af minimum en af barnets forældre eller værger på, at barnet har tilladelse til at rejse med rejseselskabet. Bekræftelsen skal også indeholde en udtrykkelig tilladelse til, at barnet kan få medicinsk behandling, hvis der skulle opstå en situation, hvor en læge anser, at barnet har brug for umiddelbar behandling. Disse regler gælder også når barnet rejser med slægtninge eller venner.

Hvis et barn rejser med en af sine forældre/værger og har et andet efternavn end dem, skal forælder/værge kunne fremvise et gyldigt dokument, undertegnet af den forælder/værge der ikke følger med på rejsen, der bekræfter at han/hun godkender, at barnet rejser med den anden forælder/værge. Dokumentet skal oprettes i direkte tilslutning til bestilling af rejsen, og aldrig senere end en uge inden afsejling. Dokumentet skal være på engelsk og medbringes til havnen på afrejsedagen.

1.1.5 Graviditet er ikke en sygdom og afbestilling på grund af graviditet er ikke muligt. Dog kan egne afbestillingsbeskyttelser nogle gange indeholde særlige kontaktlige rettigheder som f.eks. ombookingsmulighed. Gravide kan tage på krydstogt til graviditetens 23’nde uge Hvis den 24’ende uge indledes inden eller i løbet af krydstogtet, er det ikke tilladt at tage på krydstogt. For at en gravid kan tage på krydstogt, kræves en lægeerklæring på engelsk, der bekræfter, at der ikke er komplikationer og som viser, hvor langt henne graviditeten er.

1.1.6 Vær opmærksom på, at indtagelse af alkoholholdige drikke om bord følger de love, som gælder,der hvor skibet befinder sig. Undtagelsen er amerikanske rederier, der kræver en minimumslader på 21 år for at indtage alkohol, uanset hvor skibet befinder sig.

1.2 Arrangøren skal holde den rejsende informeret om forhold, der er relevante for den rejsende, der er relateret til aftalen.

1.3 Tilslutningsrejse eller specialarrangementer indgår kun i aftalen, hvis den/det er blevet solgt eller markedsført sammen med et hovedarrangement til en samlet pris, eller til separate priser der er forbundne til hinanden.

1.3.1 Kun i de tilfælde, hvor en tilslutningsrejse eller specialarrangement er oplyst på et og samme rejsebevis, indgår det i pakkerejsen.

1.4 Aftalen er bindende for parterne, når arrangøren skriftligt har bekræftet den rejsendes bestilling, og først når den rejsende indenfor aftalt tid har betalt et aftalt depositum ifølge arrangørens anvisninger.

1.5 Arrangøren skal straks bekræfte den rejsendes bestilling.

1.5.1 En afsluttet bestilling med charterfly bekræftes via mail med en bookingbekræftelse i direkte tilslutning til den gennemførte bestilling. Den rejsende er selv ansvarlig for at udskrive bookingbekræftelse. Billetten modtages via mail ca. 14 dage før afrejse. Den rejsende har selv ansvaret for at udskrive billetten. Billetten er personlig og skal betragtes som et værdibevis, der skal medbringes på rejsen, da det er nødvendigt for rejsens gennemførelse.

En afsluttet bestilling med rutefly bekræftes på mail med en bookingbekræftelse i direkte tilslutning til den gennemrørte bestilling. Den rejsende er selv ansvarlig for at udskrive bookingbekræftelsen. Billetten modtages via mail ca. 14 dage før afrejsen. Den rejsende er selv ansvarlig for at udskrive billetten. Billetten er personlig og skal betragtes som et værdibevis, der skal medbringes på rejsen, da det er nødvendigt for rejsens gennemførelse.

1.6 Ønskemål kan ikke garanteres

1.7 Den rejsende har pligt til at kontrollere bookingbekræftelsen, så snart den modtages. Eventuelle fejl skal påtales så hurtigt som muligt. Et gebyr kan blive opkrævet ved ændringer af oplysninger.

Bookingoplysninger skal altid stemme overens med passets oplysninger.

1.8 De respektive flyselskabers generelle regler og vilkår indgår og er en del af aftalen. Du kan læse mere om dette på www.tui.dk under flyinformation eller på det respektive flyselskabs egen hjemmeside.

1.8.1 De respektive rederiers generelle regler og vilkår indgår og er en del af aftalen. Du kan læse mere om dette på www.tui.dk. eller på de respektive rederiers egne hjemmesider.

1.9 En ombooking er at betragte som en afbestilling af en tidligere indgået aftale. En bestilt rejse starter altid med udrejsen, det er ikke muligt kun at benytte returrejsen. Rejsende, der ikke udnytter dele af en bestilt rejse, eller som af en eller anden grund indfinder sig for sent i lufthavnen eller på aftalt afhentnings-/afrejsested, mister retten til alle dele af rejsen og/eller pakkerejsen. Tilbagebetaling af rejsens pris er ikke mulig.

2 BETALING AF REJSEN

2.1 Den rejsende skal betale rejsens pris senest på det tidspunkt, der fremgår af aftalen.

2.1.1 Betalingsvilkårene kan adskille sig mellem pakkerejser med charter- og rutefly og/eller billettype.

2.2 Arrangøren må ikke kræve slutbetaling af rejsens pris tidligere end 40 dage før afrejsen, med mindre andet er aftalt.

2.2.1 Betalingen skal kunne bekræftes inden afrejsen. Ved bestilling af en rejse mindre end 60 dage før afrejsen, skal det totale beløb for rejsen betales med det samme.

2.3 Arrangøren må i forbindelse med bookingbekræftelsen opkræve et første afdrag (depositum). Depositum skal være rimeligt i forhold til prisen på rejsen og omstændighederne i øvrigt.

2.3.1 Bestilling af rejsen bekræftes til WonderCruises med en delbetaling (depositum). Dette er, hvis intet andet er aftalt i forbindelse med bestillingen, 4.500 DKK pr. person. Depositum for krydstogter betales indenfor tre dage fra bestillingstidspunktet, hvis intet andet er aftalt.

Vær opmærksom på, at hvis depositum ikke er arrangøren i hænde indenfor den aftalte tid, afbestilles rejsen automatisk.

2.3.2 Det resterende beløb skal være arrangøren i hænde senest 60 dage før afrejse.

2.4 Hvis den rejsende ikke betaler rejsens pris ifølge aftalen, har arrangøren ret til at ophæve aftalen og beholde depositum som kompensation, hvis det ikke er urimeligt.

2.4.1 Når du tager på en pakkerejse med WonderCruises er der mulighed for at tegne en separat afbestillingsforsikring hos forsikringsselskabet Allianz. Mere information fås HER

Allianz tilbyder også en særlig og seperat supplerende rejseforsikring til krydstogtsrejsende.

3 DEN REJSENDES RET TIL AFBESTILLING

3.1 Den rejsende har ret til at afbestille rejsen efter følgende regler:

3.1.1 Ved afbestilling tidligere end 30 dage før afrejse, skal den rejsende betale depositum som afbestillingsgebyr.

Afbestillingsgebyret pr. person er altid laveste depositumsbetaling.

3.1.2 Ved afbestilling senere, men tidligere end 14 dage før afrejse, skal den rejsende betale 25 % af rejsens pris, dog minimum depositumsbetaling.

3.1.3 Sker afbestillingen derefter, men tidligere end 8 dage før afrejse, skal den rejsende betale 50 % af rejsens pris, dog minimum depositumsbetaling.

3.1.4 Sker afbestillingen indenfor 8 dage før afrejse, skal det rejsende betale hele rejsens pris.

3.1.5 Pakkerejser med rutefly er til en vis del ikke mulige at refundere. Flyskatter og afgifter tilbagebetales aldrig.

3.2 Rejsende, der har afbestilt i henhold til Allianz afbestillingsforsikring for krydstogter, afbestiller deres rejse i henhold til WonderCruises afbestillingsinstruktion og tager derefter direkte kontakt til forsikringsselskabet Allianz for at anmelde skaden og få den behandlet. Dette sker direkte og ifølge aftale til claims.fga@dk.falck.com

3.2.1 Ved afbestilling af enlige rejsende i kahyt, kan de resterende rejsende komme til at betale et tomsengstillæg, hvis sengen forbliver tom i kahytten. Tillægget varierer fra skib til skib.

3.2.2. De rejsende skal afbestille omgående efter at grunden til afbestillingen er opstået, og senest inden indcheckning i lufthavnen, da rejsen derefter anses som værende påbegyndt.

3.3 AFBESTILLING AF REJSE

Afbestilling skal ske på følgende måde, se også www.wondercruises.com.

3.3.1 Afbestilling skal foretages omgående af den hovedrejsende til arrangøren på tlf. 70 10 10 50. Ved afbestilling udenfor vores åbningstider, f.eks om natten inden afrejse, skal der sendes en afbestillingsbekræftelse på mail til: kontakt@tui.dk samt ringes til TUI på 70 10 10 50 ved først mulige lejlighed for at bekræfte afbestillingen af rejsen endeligt. Oplysninger, der kræves for at afbestillingen kan gennemføres af den rejsende: bookingnummer, navn, afrejsedato og rederi. Har du en afbestillingsforsikring, skal du derefter umiddelbart tage kontakt til forsikringsselskabet.

3.3.2 Efter afbestilling skal det beløb, som den rejsende har til gode, tilbagebetales umiddelbart, dog senest 14 dage efter afbestillingen. I de tilfælde hvor indbetalingen af rejsen er foretaget med kort, tilbagebetales beløbet til det kort, der blev benyttet ved betaling, ellers bliver beløbet tilbagebetalt til den hovedansvarlige for rejsen.

Afbestiller du din pakkerejse og har tegnet en separat afbestillingsforsikring (Allianz), og afbestillingen er omfattet af denne, gælder deres forsikringsvilkår. Kontakt forsikringsselskabet Allianz hurtigst muligt.

4 DEN REJSENDES ÆNDRING AF REJSEN

4.1 Den rejsende har ret til at ændre aftalen, hvis arrangøren har godkendt det. Ændringer i aftalen kan medføre ekstra udgifter for den rejsende fra arrangøren eller anden part.

4.1.1 Hvis aftalen ændres af den rejsende, f.eks. ved ændret afrejselufthavn, ændret afrejsedag, ændret rejselængde eller krydstogt, betragtes det som en afbestilling og en ny bestilling ifølge den ved ombookingstilfældet gældende pris. Et ombookingsgebyr opkræves i henhold til gældende vilkår for afbestilling.

4.1.2 Ved ændring af forkert stavet navn på en pakkerejse med charterfly, opkræves en administrativ omkostning på 500, - pr. person. Gælder ændringen en pakkerejse med rutefly, er den administrative omkostning 500, - pr. person samt et gebyr, som de respektive flyselskaber fastsætter, forudsat at flyselskabet godkender ændringen. Udover de omkostninger som flyselskabet opkræver for en eventuel navneændring, tillægges et gebyr som de respektive rederier fastsætter, forudsat at de godkender ændringen, da hver krydstogtbestilling betragtes som personlig.

5 DEN REJSENDES RET TIL AT VIDEREGIVE REJSEN

5.1 Den rejsende kan overdrage aftalen til enhver, der opfylder alle vilkår for at deltage i rejsen. Den rejsende skal i god tid inden rejsen informere arrangøren eller videreforhandleren om overdragelsen.

5.2 Overdrageren og den der modtager den, er solidarisk ansvarlige overfor arrangøren eller forhandleren for alt hvad der mangles at betale for rejsen og for ekstra omkostninger på max. 500 kr. Beløbsgrænsen gælder ikke, hvis arrangøren kan vise, at de faktiske omkostninger ved overførslen beløber sig til et højere beløb, som i så fald kan opkræves.

5.2.1 Ved overdragelse af en pakkerejse med charterfly tages et administrativt gebyr på kr. 500,- pr. person. Det er normalt ikke muligt at ovedrage flybilletter og/ eller krydstogt. I det tilfælde, et ruteflyselskab eller et rederi vælger at acceptere en overdragelse, forbeholder vi os retten til at opkræve den faktiske udgift for overdragelsen ifølge de respektive flyselskabers vilkår med tillæg af den administrative omkostning på 500,-. Udover de gebyrer som flyselskabet tager for en eventuel overdragelse, tilkommer det gebyr som det respektive rederi fastsætter i det tilfælde, de godkender overdragelsen, da hver krydstogtsbestilling er at betragte som personlig.

6 ARRANGØRENS ÆNDRINGER INDEN REJSEN

6.1 Arrangørens ret til at ændre aftalevilkårene

6.1.1 Arrangøren kan kun ændre vilkårene til den rejsendes ulempe, hvis det fremgår af aftalen, at det kan ske.

6.1.2 Hvis arrangøren vælger at bryde aftalen, eller ændre aftalevilkårene, skal arrangøren underrette den rejsende hurtigst muligt og derved give den rejsende ret til at ophæve aftalen i overensstemmelse med punkt 6.4.

6.1.3 Eventuelle ændringer (f.eks. tidstabelsændring) meddeles pr. telefon, mail, brev eller sms til den hovedrejsende, der via aftalen forpligter sig til at underrette de øvrige rejsende på bestillingen om den aktuelle ændring. Det er derfor særligt vigtigt, at de oplysninger, der gives er korrekte og forstået af den hovedrejsende, hvis dette er relevant inden afrejsen.

6.1.4 Arrangøren forbeholder sig ret til, inden en aftale træffes med den rejsende, at foretage ændringer af oplysninger på hjemmesiden og/eller i brochuren. Arrangøren forbeholder sig også ret til at ændre vilkårene for visse rejser efter aftalens indgåelse. Ved sådanne ændringer henvises til bestemmelserne i Loven om Pakkerejser 12 §.

6.2. Ændring af prisen

6.2.1 Hvis arrangøren modtager omkostningsstigninger, efter at rejsen er slutbetalt, har arrangøren ret til at hæve rejsens pris med et beløb, der svarer til omkostningsstigningen, hvis det skyldes: (a) ændringer i transportomkostninger, (b) ændringer i skatter, told eller afgifter der gælder ydelser som indgår i rejsen, eller (c) ændringer i valutakurser, der påvirker arrangørens omkostninger for rejsen.

6.2.2 Prisen kan forhøjes med et beløb, der svarer til den rejsendes andel af omkostningsforhøjelsen, som arrangøren er blevet ramt af for at kunne gennemføre aftalen, forudsat at denne omkostningsstigning er af den art, der er oplyst i punkterne (a) - (c) som er nævnt herover. Hvis for eksempel en afgift ifølge punkt (a) stiger med 100 kroner for hver rejsende, kan prisen for rejsen forhøjes med samme beløb. Rejsearrangøren er forpligtet til på den rejsendes anvisning at redgøre for, hvordan prisforhøjelsen er udregnet. Retten til prisstigninger ifølge (a) - (c) er kun tilladt, hvis omkostningsforøgelsen sammenlagt overstiger 100 kroner.

6.2.3 Rejsens pris skal nedsættes, hvis arrangørens omkostninger af ovennævnte årsager falder med mindst 100 kroner.

6.2.4 Arrangøren skal så hurtigt som mulig underrette den rejsende om prisændringerne. Prisen må ikke hæves, og skal heller ikke nedsættes, hvis der er mindre end 20 dage til den aftalte afrejsedag.

6.2.5 Prisgaranti gælder for pakkerejser med charterfly fra det øjeblik, hvor depositum er betalt. For pakkerejser med rutefly gælder prisgarantien, når slutbeløbet er blevet betalt. Prisgarantien gælder ikke for nye eller forhøjede skatter, told eller afgifter/gebyrer for tjenester, der er inkluderet i rejsen. Skulle omkostningerne for rejsens gennemførelse blive mindsket inden afrejsen, kan den rejsende ikke opkræve en nedsættelse af prisen.

6.3. Tidstabelsændringer

6.3.1 Tiderne for afrejse og hjemrejse på bookingbekræftelsen er kun foreløbige. Arrangøren skal snarest og senest 20 dage før afrejsen, præcisere de afrejsetider, der er gældende for rejsen.

6.4 Den rejsendes ret til at ophæve aftalen

6.4.1 Den rejsende har ret til at aflyse rejsen, hvis arrangøren ikke kan levere de aftalte ydelser, eller ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt.

6.4.2 Den rejsende skal inden for en rimelig frist underrette arrangøren eller forhandleren om han vil annullere rejsen ud fra foregående afsnit. Hvis den rejsende ikke gør det, mister han sin ret til at ophæve aftalen.

6.5 Den rejsendes ret til en erstatningsrejse

6.5.1 Hvis den rejsende fravælger rejsen i henhold til punkt 6.4, har han ret til en anden pakkerejse, der er ligeværdig eller af højere kvalitet, hvis arrangøren kan tilbyde dette. Hvis den rejsende godtager en ringere erstatningsrejse, har han ret til kompensation for prisforskellen.

6.5.2 Afstår den rejsende for sin ret til en erstatningsrejse, eller kan en sådan rejse ikke tilbydes, skal den rejsende snarest eller senest 14 dage efter afståelsen, have tilbagebetalt hvad der er indbetalt i forbindelse med rejsen.

6.5.3 Bestemmelserne i punkterne 6.5.1 og 6.5.2 gælder også, hvis arrangøren indstiller rejsen uden at den rejsende er skyld i det.

6.6 Den rejsendes ret til erstatning, arrangørens indstilling af rejsen.

6.6.1 I tilfælde, hvor der henvises til punkt 6.5, har den rejsende ret til erstatning fra arrangøren, hvis det er rimeligt.

6.6.2 Retten til erstatning på grund af arrangørens aflysning af rejsen eksisterer ikke, hvis arrangøren kan påvise: (a) at færre personer end det, der er angivet i aftalen, har tilmeldt sig rejsen, og den rejsende inden for et givet tidspunkt skriftligt er blevet underrettet om rejsens annullering, eller (b) at rejsen ikke har kunnet gennemføres på grund af hindringer, der er uden for arrangørens kontrol, og som denne med rimelighed ikke kunne forventes at regne med, da kontakten blev indgået, og hvilke konsekvenser den ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet.

6.6.3 Skyldes det, at nogen som arrangøren har aftaler med, er skyld i at rejsen er blevet annulleret, er arrangøren ikke ansvarlig for erstatningskrav i henhold til punkterne 6.6.1 og 6.6.2, hvis den som han har aftale med, også er fritaget i henhold til bestemmelserne. Det samme gælder, hvis årsagen kan henføres til et tidligere led i aftalen.

6.6.4 Hvis en rejse, som arrangøren har ret til at annullere i henhold til foregående punkt, indgår i en serie af rejser, har arrangøren også ret til at annullere de andre rejser, der indgår i samme serie, forudsat at den rejsende får meddelelse om dette så hurtigt som muligt, og under alle omstændigheder ikke senere end 14 dage før afrejsen (alternativt 10 dage før afrejsen, såfremt rejsen har en varighed på højst 5 dage).

Ifølge ovenstående punkt 6.6.4 har arrangøren ret til, uden at skulle give erstatning, at annullere rejsen, hvis færre personer end et angivet minimumsantal har tilmeldt sig rejsen, og de rejsende er blevet skriftligt informeret om dette et stykke tid før afrejsen. Det minimumsantal, der gælder for vores rejser, og således er omfattet af de rejsendes rejseaftale er følgende:

Ved rejser med fly:

Rejsearrangøren har ret til at annullere rejsen, hvis ikke samtlige a) – d) nedenstående minimumsantal er opfyldt senest 30 dage før afrejsen.

a) Flytype med minimumsantal: B737-300: 133, B737-500: 117, B737-700: 133, B737-800: 173, B747: 405, B757: 210, B767-300: 254, MD-83: 152, A320: 159, A321: 189, A330: 324.Ved rejse med andre flytyper end de ovennævnte, benyttes fly af tilsvarende størrelse til at beregne minimumsantallet.
b) 50 rejsende til det rejsemål, der er oplyst på den rejsendes bookingbekræftelse.
c) 50 rejsende til hvert indkvarteringsalternativ på den flydestination, der er oplyst på den rejsendes bookingbekræftelse.
d) 15 rejsende til rejser, der består af faste udflugtskombinationer.

Ved rejse med bus: 30 rejsende.
Ved rejse med skib: 50 rejsende
Ved rejse med tog: 15 personer. A-330-300 360 rejsende, A-321 191 rejsende

6.7 Arrangørens og den rejsendes ret til at annullere aftalen i tilfælde af interventioner m.m.

6.7.1 Både arrangøren og den rejsende har ret til at annullere rejsen, hvis der efter at rejsen er blevet bindende for begge parter, på eller i nærheden af rejsemålet eller langs planlagte ruter indtræffer katastrofer, krigshandlinger, generalstrejker eller andre indgribende hændelser, der har en væsentlig betydning for rejsens gennemførelse eller forhold på rejsemålet på det tidspunkt, hvor rejsen skal gennemføres.

6.7.2 For at undersøge om begivenheden er af så alvorlig karakter som nævnt ovenfor, skal sagkyndige/officielle svenske eller internationale myndigheder konsulteres.

7 ARRANGØRENS ÆNDRINGER EFTER AFREJSEN

7.1 Udeblivende ydelser

7.1.1 Hvis der efter afrejsen er væsentlige dele af de aftalte ydelser, der ikke kan opfyldes, skal arrangøren sørge for passende kompensationsordninger uden yderlige omkostninger for den rejsende.

7.1.2 Kan erstatningsordninger ikke arrangeres, eller de afvises af den rejsende ud fra acceptable grunde, skal arrangøren, hvis det er muligt og uden ekstra omkostninger, tilbyde en tilsvarende transport tilbage til stedet for afrejse eller til et andet sted, som den rejsende godkender.

7.1.3 Hvis en ændring i aftalen i henhold til første eller andet stykke medfører en forringelse for den rejsende, er han, hvis det er rimeligt, berettiget til et fradrag og kompensation.

7.2 Andre fejl og mangler

7.2.1 I tilfælde af andre mangler i de aftalte ydelser end dem, der er nævnt i punkt 7.1, har den rejsende krav på et prisnedslag og erstatning, hvis fejlen ikke skyldes den rejsende selv.

7.2.2 Den rejsende er ikke berettiget til erstatning, hvis arrangøren kan fremvise, at fejlen skyldes en udefrakommende hindring udenfor arrangørens kontrol, som denne ikke kunne påregne, da aftalen blev indgået, og hvis konsekvenser den ikke med rimelighed kunne undgå eller overvinde.

7.2.3 Hvis fejlen skyldes nogen som arrangøren har aftaler med, er arrangøren kun fri for erstatningsansvar, hvis den han har indgået aftalen med, også er fri ifølge denne bestemmelse. Det samme gælder, hvis fejlen skyldes en anden i et tidligere led.

7.2.4 I tilfælde af fejl, der skyldes de omstændigheder der er beskrevet i punkterne 7.2.2 og 7.2.3, skal arrangøren straks give den rejsende den nødvendige hjælp.

7.3 Skadens omfang

7.3.1 Skadeserstatning ifølge disse vilkår omfatter kompensation for økonomisk skade, erstatning for personskade og skade på ejendom. Det er den rejsendes pligt at begrænse skaden så vidt muligt.

8 REKLAMATION OG GODTGØRELSE

8.1 Den rejsende kan ikke påråbe sig fejl i de aftalte ydelser, hvis han ikke underretter arrangøren eller forhandleren om fejlen indenfor en rimelig tidsfrist, efter at han har opdaget fejlen. Dette skal, hvis det er muligt, ske på rejsedestinationen.

8.1.1 Eventuelle klager i løbet af rejsen, skal med henblik på afhjælpning på stedet, gøres gældende overfor krydstogtsværten om bord. Reklamationer skal ske skriftligt senest to måneder efter hjemkomst fra rejsen og mailes til reklamation@tui.se

8.2 Uanset punkt 8.1, kan det rejsende påberåbe sig fejl, hvis arrangøren eller forhandleren har handlet groft uagtsomt eller i strid med almindelig hæderlighed.

8.3 Hvis den rejsende i løbet af rejsen fremfører klager, der ikke er uberettiget, skal arrangøren eller dennes lokale repræsentant straks tage skridt til at finde en passende løsning.

9 DEN REJSENDES ANSVAR PÅ REJSEN

9.1 Arrangørens anvisninger

9.1.1 Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsearrangøren eller dennes repræsentant fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, der gælder for rejsen og på rejsemålet og opføre sig så andre medrejsende eller andre ikke forstyrres. Hvis den rejsende overtræder dette, kan arrangøren ophæve rejseaftalen.

9.2 Den rejsendes ansvar for skader

9.2.1 Den rejsende er erstatningsansvarlig for eventuelle skader, som den rejsende gennem uagtsomhed forvolder rejserrangøren.

9.3 Den rejsendes ansvar for formaliteter

9.3.1 Den rejsende er selv ansvarlig for at overholde de nødvendige formaliteter for rejsens gennemførelse, såsom besiddelse af billetter, gyldigt pas, visum, vaccinationer og forsikring.

9.3.2 Den rejsende er selv ansvarlig for alle omkostninger der opstår på grund af manglende formaliteter, såsom hjemtransport på grund af manglende pas, med mindre fejlen skyldes forkerte oplysninger fra rejsearrangøren eller forhandlerens side.

9.3.3 Det påhviler den rejsende selv at holde sig orienteret om information fra rejsearrangøren.

9.4 Afvigelser fra arrangementet

9.4.1 Rejsende, der efter at rejsen er begyndt, afviger fra arrangementet, er forpligtet til at oplyse dette til arrangøren eller dennes repræsentant.

9.4.2 Ved afvigelse i henhold til punkt 9.4, har den rejsende intet krav om tilbagebetaling af de dele af rejsen, der ikke udnyttes.

9.4.3 Ved hjemrejse med fly, er den rejsende selv ansvarlig for at sikre sig, at flyselskabet ikke har ændret afrejsetiden, f.eks. ved en flyforsinkelse.

10 KONFLIKTLØSNING

10.1 Parterne bør forsøge at opnå enighed omkring fortolkningen eller gennemførelsen af aftalen gennem forhandlinger. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed, kan sagen indbringes for Allmänna Reklamationsnämnden på www.arn.se, Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm eller domstolen.

10.2 Såfremt uenigheden er opstået som følge af e-handel over grænserne, det vil sige, at du bor i et EU-land, men har handlet en vare eller ydelse via e-handel fra et andet EU-land, findes der naturligvis mulighed for at henvende sig direkte til Allmänna reklamationsnämnden, se punkt 10.1. Fra 15. februar 2016 findes der også mulighed for at indgive sin reklamation på EU's onlineplatform ec.europa.eu/consumers/odr/

11. PAS OG VISUM

Du, som rejsende har ansvaret for at være opmærksom på alle nødvendige formaliteter i forbindelse med rejsens gennemførelse, som f.eks. billetter, gyldigt pas, visum, vaccinationer, forsikringer. Det kræves, at dit pas er gyldigt i mindst 6 måneder beregnet fra hjemkomst datoen for rejsen.

12. TILLÆGSARRANGEMENT

Såfremt dette er oplyst på hjemmesiden eller i brochure, eller ved speciel bestilling, kan der opkræves tillæg for ekstra ydelser i form af speciel indkvartering, udflugter, måltider, aftenarrangement, børneklubber, golf etc. Ved afbestilling af sådanne tillægsarrangementer gælder, såfremt intet andet er anført, de vilkårer under punkt 3 i de almene rejsevilkår. Såfremt disse ekstra ydelser ikke kan leveres, tilbagebetales tillægget herfor.

13. USPECIFICERET KAHYT

Ved bestilling af uspecificeret kahyt (GUA, guarantee, garanti eller lignende) oplyses kahyt nummeret på billetten eller ved indcheckning på skibet. Garanti for en kahyt i en bestemt kategori, opgradering til højere kategori, ønsker om bestemt beliggenhed eller andet kan ikke imødekommes. Billetter for uspecificerede bestillinger færdiggøres oftest meget kort tid før afrejsen.

14.1 BAGAGE ombord på flyet

Det er ikke tilladt at checke værdigenstande eller tyverisikre varer, som f.eks. elektronisk udstyr, kameraer, computere, smykker, kontanter etc. ind på flyet. Af sikkerhedsmæssige årsager er farligt gods forbudt at medbringe ombord eller i indchecket bagage. Farligt gods defineres som ex. våben af forskellig slags, beholdere under tryk, fyrværkeri og andre brandbare artikler, eksplosive og brændbare stoffer, maling samt gift og substanser, der indeholder bakterier eller virus. Læs mere om farligt gods, forbud og øvrige bagageregler under flyinformation på respektive flyselskabs hjemmeside.

14.2 BAGAGE ombord på skibet

Følgende er ikke tilladt at medbringe: alkohol, strygejern, stearinlys, våben (heller ikke knive, lommeknive, Leatherman etc.), proptrækker, kaffemaskine/el-koger, elektriske transformatorer, brandfarlige væsker, sprængfarlige ting (f.eks. fyrværkeri), amatør radioudstyr, hockeystave, rusmidler, saks, skateboard/surfbræt, mad og drikke.

Medbragte alkoholholdige drikkevarer skal deklareres ved ombordstigning. Drikkevarerne opbevares ombord og udleveres straks inden afstigning sidste dag fra krydstogtskibet.

15. SÆRLIGE BEHOV OMBORD

Rejsende med særlige behov skal straks i forbindelse med bestilling af rejsen, henvende sig til Wonder Cruises for at sikre sig, om krydstogtet kan gennemføres med den rejsendes særlige behov. Dette gøres med en skriftlig erklæring til Wonder Cruises om eventuelle medicinske (fysiske som psykiske) forhold. Denne kontakt er særlig vigtig for at sikre, at det valgte krydstogt er en passende rejse, og det er af største betydning, at denne kontakt foregår allerede i forbindelse med bestilling af rejsen. Visse skibe har kahytter specielt indrettet til bevægelseshæmmede men skibet kan aldrig til fulde opfylde krav fra kørestolsbrugere. Ombord er der ingen særlig service til at hjælpe gæster med handicap eller medicinske problemer, hvorfor det er vigtigt at tænke på, at man skal kunne klare sig selv eller rejse sammen med nogen, som kan assistere med al nødvendig hjælp. Visse forhold (f.eks. anvendelse af mindre både for at komme i land) kan forhindre kørestolsbrugere i at komme i land i visse havne.

16. ÆNDRING AF REJSERUTE

WonderCruises kan ikke garantere, at skibet anløber alle de havne, som er planlagt, eller til punkt og prikke følger den planlagte sejlrute. Skibets kaptajn har ret til, af hensyn til gæsternes sikkerhed ombord, at udelukke havne, anløbe andre havne, afvige fra den planlagte rejserute og indsætte et andet skib. WonderCruises er heller ikke ansvarlig for manglende overholdelse af ankomst- og afgangstiderne angivet for havnene, og ingen kompensation betales for eventuelle afvigelser.

17. PERSONOPLYSNINGER

Når du bestiller en rejse eller andre ydelser på hjemmesiden, pr. telefon eller ved personlig henvendelse, vil de personoplysninger, som du giver, såsom bl.a. navn, rejsemål, ønskemål om specialkost og særlig information om din helbredstilstand i forbindelse med rejsen, blive behandlet af TUI Sverige og i visse tilfælde af andre selskaber indenfor TUI-Group. Dine personoplysninger vil også kunne blive brugt af TUIs samarbejdspartnere indenfor rejsebranchen, f.eks. flyselskaber, hoteller, lokale samarbejdspartnere på rejsemålet samt af TUIs betroede leverandører af administrative ydelser samt systemydelser. Afhængigt af hvor dit rejsemål er beliggende, kan dine personoplysninger blive anvendt udenfor EU og det Europæiske økonomiske samarbejdsområde (EØS).

Vi vil også behandle nødvendige personoplysninger, som du oplyser om personer i dit rejseselskab. Hvis du ved bestilling af rejsen giver personoplysninger om andre personer, skal du være sikker på, at disse personer samtykker, og at du har tilladelse til at udlevere oplysningerne. Hvis det er relevant, bør du også sikre dig, at de forstår, hvordan deres personoplysninger bliver brugt af os.

TUI Sverige er personoplysnings-ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi indhenter fra dig. Selskabet TUI Nordic Holding AB har dog et overgribende ansvar for hele den nordiske koncerns virksomhed og dermed en dominerende indflydelse på de nordiske selskaber. TUI Sverige og TUI Nordic Holding AB har derigennem et fælles personoplysningsansvar. TUI Sverige er imidlertid din hovedkontakt, og det er til os, du skal henvende dig med spørgsmål og med hensyn til udøvelse af dine rettigheder.

Vi kan også benytte dine personoplysninger til at give dig forskellige tilbud på produkter og anden markedsføring. De personoplysninger, vi samler ind i forbindelse med bestilling af en rejse, gemmes i vores database i 3 år. Hvis du indenfor 3 år efter hjemkomst fra denne rejse, bestiller en ny rejse, gemmes oplysninger om tidligere rejse/rejser i yderligere 3 år. Personoplysninger gemmes til brug for markeds- og kunde analyser, stastistik samt for at kunne give dig bedre rejsetilbud og bedre service. Du kan når som helst afmelde dig denne form for markedsføring ved at kontakte os.

TUI behandler alle personoplysninger ifølge gældende lov. Vi værner om din integritet og ønsker at være transparente med, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet. Dine personoplysninger tilhører dig. Vi beder dig derfor om at læse hele vores Privatlivspolitik, hvor alt information om personoplysningsbehandling og dine rettigheder fremgår.

Du kan også kontakte os via følgende kontaktoplysninger: TUI Danmark A/S (virk.nr. 37425311, Kirsten Walthers Vej 9, 2500 Valby. Tlf. 70 10 10 50. Email: dpo@tuinordic.com)

18. FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

WonderCruises i TUI Sverige AB forbeholder sig ret til korrigeringer i denne publikation.

19. REJSEGARANTIER

Rejsegarantien er en økonomisk beskyttelse for den rejsende, når en rejse bliver aflyst eller afbrudt. Rejsende kan i så fald ansøge om erstatning i rejsegarantien. Rejsegarantien gælder for:

Pakkerejser

En pakkerejse, er et arrangement bestående af transport og indkvartering eller én af disse ydelser i kombination med en turistmæssig ydelse, som udgør en ikke uvæsentlig del af arrangementet og som ikke er direkte forbundet til transporten eller indkvarteringen, som f.eks. lejebil, teaterbilletter eller adgang til sportsbegivenheder. En pakkerejse skal være længere end 24 timer og indeholde overnatning. En pakkerejse sælges til en samlet pris eller til forskellige priser i forbindelse med hinanden. Rejsegaranti skal findes for alle pakkerejser, uanset om de sælges til privatpersoner eller firmaer. Rejsegarantien gælder også følgende rejser, såfremt de købes af privatpersoner:

Pakkerejse lignende rejser

Rejsegarantien omfatter dem, som køber pakkerejse lignende rejser, dvs. rejser som består af separate transport- og indkvarteringsydelser, som til sammen udgør en væsentlig lighed med en pakkerejse. Kombinationen skal fremstå som en naturlig enhed.

Salg af flybilletter

Dem, som bare har købt en transport, kan også få erstatning fra rejsegarantien, såfremt transporten sker sammen med en pakkerejse, f.eks. på et charterfly eller en bus. Dem, som køber en ruteflybillet er derimod ikke dækket af garantien.

Anmodningen om erstatning skal være rejsegarantien i hænde seneste 3 måneder efter rejsen er blevet aflyst, afbrudt eller ikke har fundet sted af anden årsag. For mere information, gå til Kammarkollegiets hjemmeside; www.kammarkollegiet.se/resegarantier/kolla-din-researrangor eller ring til Kammarkollegiet/Resegarantin på 0046 8-700 08 00.