14 - Uenighed mellem parterne

Såfremt parterne ikke kan opnå enighed i en sag om hotelreservation, kan sagen indbringes for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, www.kfst.dk.