7 - Kundens pligter og ansvar

Under hotel opholdet skal kunden følge instruktionerne og reglerne fra myndighederne, TUI eller TUI-repræsentanten og hotelreglerne.

Kunden må ikke forstyrre andre kunder gennem deres opførsel. Hvis kunden ikke lever op til sine forpligtelser, kan kundens ophold på hotellet nægtes eller ophøre. I dette tilfælde har kunden ikke ret til refusion og er selv ansvarlig for eventuelle ekstra omkostninger.

Kunden er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, kunden forvolder på ejendele, som tilhører tredjepart, andre på hotellet eller TUI