12 - TUIs ret til at opsige aftalen

TUI har ret til at opsige aftalen om en hotel reservation, hvis TUI er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, såsom militære handlinger på eller i nærheden af destinationen/hotellet, andre alvorlige sikkerhedsproblemer som terrorisme, naturkatastrofer som oversvømmelser, jordskælv eller vejr, såsom forekomsten af en alvorlig sygdom på destinationen eller lignende. Afbrydelser i vigtige tjenester såsom elektricitet eller vand på destinationen, for eksempel på grund af en naturkatastrofe eller en strejke, betragtes også som ekstraordinære omstændigheder.

TUI skal i sådanne tilfælde underrette kunden hurtigst muligt.
Opsiges aftalen, refunderer TUI kundens betaling inden for 14 dage efter aftalens ophør.

Hvis ovenstående situation opstår under hotel opholdet, har TUI ret til at annullere kundens ophold og foretage andre nødvendige ændringer i aftalen.