13 - Fejl og mangler

Der foreligger en mangel ved hotel opholdet, hvis kunden ikke modtager de ydelser, som gennem udbudsmaterialet, hjemmesiden eller særlige aftaler med TUI er angivet på bekræftelsen, eller ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede.

Kunden kan ikke påberåbe sig manglen efter opholdet, hvis kunden ikke har meddelt denne til TUI snarest muligt efter at have konstateret eller burde have konstateret manglen.

Eventuelle fejl og mangler, der kan afhjælpes under dit ophold, skal rapporteres direkte til hotellets reception hurtigst muligt. Hvis hotellet ikke udbedrer manglen, skal kunden straks tage kontakt til TUI’s Online Service Center
Du modtager en SMS med servicenummer til TUI Service Center.

Reklamationer over fejl og mangler, som ikke har kunnet løses under opholdet ved kontakt til hotellet/TUI, skal rettes til TUI Danmark A/S på: https://www.tui.dk/kundeservice/kontakt-os/reklamation/ eller på mail: reklamation@tui.dk snarest muligt og senest 4 uger efter hjemkomst.