11 - Erstatning

Kunden kan være berettiget til erstatning for person-, ting- og ejendomsskade forårsaget af en fejl fra TUI’s side, hvis fejlen eller skaden skyldes uagtsomhed fra TUI eller anden samarbejdspartner, som indgår i aftalen (f.eks. hotellet).
For at undgå erstatningsansvar skal TUI kunne vise at:

  • fejlen ikke skyldes uagtsomhed fra TUI’s side,
  • fejlen opstod som følge af kundens egen fejl,
  • fejlen er forårsaget af en tredjepart, der ikke har nogen forbindelse til indkvarteringen og ikke med rimelighed kunne have været forudseteller forhindret, eller
  • fejlen er opstået som følge af force majeure

Kunden skal forsøge at begrænse skadesmængden efter bedste evne. TUI er ikke ansvarlig for skader forårsaget af kundens egen uagtsomhed.

For at blive kompenseret skal kunden dokumentere, at TUI har lavet en fejl, og at den skade, han eller hun har lidt, er relateret til denne fejl.

Force majeure (uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder)
TUI er ikke ansvarlig for skader forårsaget af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder uden for TUI's kontrol, hvis konsekvenser ikke kunne have været undgået, selvom alle rimelige forholdsregler var truffet.
Disse uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder kan omfatte diverse bestemmelser fra officielle myndigheder, militære foranstaltninger, andre alvorlige sikkerhedsspørgsmål såsom terrorisme, alvorlige bekymringer, betydelige menneskelige sundhedsrisici, såsom forekomsten af en alvorlig sygdom på destinationen eller naturkatastrofer som oversvømmelser, jordskælv eller vejrforhold, som har en væsentlig indflydelse på aftalen. Afbrydelser i vigtige tjenester som elektricitet eller vand, f.eks. på grund af en naturkatastrofe eller strejke, betragtes også som force majeure.