8 - TUIs bistand

I tilfælde af sygdom, ulykke, kriminalitet eller anden personskade under opholdet, skal TUI yde passende bistand uden unødig forsinkelse, navnlig ved at give oplysninger om sundhedsvæsen, lokale myndigheder og konsulære tjenester samt bistå kunden med at foretage fjernkommunikation og hjælpe kunden med alternative arrangementer og anden passende hjælp.

Skyldes vanskelighederne kundens forsætlige eller uagtsomme adfærd, er TUI berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for sin bistand. Gebyret må ikke overstige TUIs reelle omkostninger.

Kontakt TUI via TUIs online servicecenter
På ankomstdagen modtager kunden et TUI Service Center servicenummer pr. SMS. Indtil da kan kunden kontakte TUIs kundeservice i Danmark om nødvendigt (kontaktoplysningerne findes på reservationsbekræftelsen).