10 - TUIs ændringer af aftalen

TUI vil altid bestræbe sig på at gennemføre aftalen som aftalt, men der kan forekomme ændringer. TUI vil i så fald informere kunden om ændringer i indkvarteringen så hurtigt som muligt.

Hvis TUI foretager mindre ændringer i aftalen inden start datoen for hotel opholdet, er kunden ikke berettiget til at annullere aftalen, få nedsat prisen eller modtage kompensation.

Hvis TUI er nødsaget til at foretage mere væsentlige ændringer i forbindelse med det bestilte hotel ophold, kan TUI tilbyde et forholdsmæssigt afslag i prisen, eller afhængig af kvalitet og værdi, tilbyde samme eller bedre standard i forhold til den pris, der er betalt for det oprindelige hotel ophold.

Kunden kan vælge at afbestille hotel reservationen, hvis TUI ændrer væsentligt i denne. Væsentlige ændringer udgør for eksempel en ændring af destination eller en betydelig forringelse i indkvarteringsstandarden samt en betydelig ændring i opholdets art, f.eks. et handicappet hotel, der er markedsført.

Kunden skal give TUI svar uden unødig forsinkelse. Meddeler kunden ikke sit ønske om annullering af reservationen inden for den rimelige tid, der er angivet i ændringsmeddelelsen, anses kunden for at acceptere de foreslåede ændringer.

Ved afbestilling fra kundens side, har kunden ret til tilbagebetaling af det fulde beløb for aftalen uden unødig forsinkelse, dog senest 14 dage efter, at kunden har meddelt TUI sit ønske om afbestilling.