4 - Ændring og afbestilling inden afrejse

A. På TUIs foranledning
TUI har ret til at foretage ændringer i rejsen, som sædvanligvis må betegnes som bagatelagtige.
Hvis TUI inden pakkerejsens begyndelse derimod er nødsaget til væsentligt at ændre et af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, kan den rejsende enten acceptere ændringen eller hæve aftalen uden at blive pålagt gebyrer i den anledning.
TUI skal uden unødig forsinkelse oplyse den rejsende klart, forståeligt og tydeligt om, hvilke ændringer der foreslås, og om betydningen for pakkerejsens pris. Derudover skal der gives den rejsende en rimelig frist for den rejsendes underretning til TUI om sin beslutning samt, at manglende underretning til TUI inden den angivne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringen.
Derudover kan TUI eventuelt give den rejsende et tilbud om en erstatnings-pakkerejse.

Hvis den rejsende accepterer de foreslåede ændringer eller accepterer at deltage i en erstatningspakkerejse og dette medfører, at erstatningspakkerejsen får en lavere kvalitet eller værdi, har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen.
Hvis den rejsende vælger at hæve aftalen, har den rejsende krav på, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter ophævelsen, at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen
Herudover kan den rejsende, efter omstændighederne, have krav på erstatning for eventuelle økonomiske tab, medmindre det skyldes kundens egne forhold eller uundgåelige eller ekstraordinære omstændigheder uden for TUIs kontrol, jf. nedenfor.

TUI kan opsige aftalen om en pakkerejse, hvis antallet af personer, der har tilmeldt sig pakkerejsen senest 4 uger inden afrejse, er under 75% af de antal pladser, TUI har til rådighed på den pågældende flyserie. TUI skal underrette den rejsende om opsigelsen inden den frist, der er anført i aftalen, dog ikke senere end
1) 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over 6 dage,
2) 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem 2 og 6 dage, eller
3) 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under 2 dage.

TUI kan derudover opsige aftalen om en pakkerejse, hvis TUI er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, og TUI underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

I sådanne tilfælde har den rejsende krav på at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter opsigelsen. Den rejsende har dog ikke krav på erstatning.

Vil kunden gøre krav gældende grundet ændringen, skal kunden give TUI meddelelse herom snarest muligt, efter at kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, kan det have indflydelse på behandlingen af kravet.

På TUIs krydstogter kan det ikke garanteres, at skibet anløber alle de havne, som er planlagt, eller til punkt og prikke følger den planlagte sejlrute. Skibets kaptajn har ret til, af hensyn til gæsternes sikkerhed ombord, at udelukke havne, anløbe andre havne, afvige fra den planlagte rejserute og indsætte et andet skib. TUI er heller ikke ansvarlig for manglende overholdelse af ankomst- og afgangstiderne angivet for havnene, og ingen kompensation betales for eventuelle afvigelser.

B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning

1) Ændringer
Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at TUI bekræfter, at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler:

Ved ændringer af rejser, der meddeles rejsearrangøren og bekræftes af dette senest 60 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er TUI berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog min. kr. 500,- pr. person.

Eventuelle prisforskelle i forhold til prisen på købstidspunktet opkræves hos eller refunderes til kunden.

Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen.

Ændringer som ovennævnte, som meddeles rejsearrangøren og bekræftes af dette senere end 60 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er TUI berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning.

Ved ændring af en rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. persons rabat/ekstrasengsrabat eller opkrævet tillæg for enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse: Se nedenfor under 2c.

Flyrejser med rutefly er underlagt særlige vilkår og restriktioner, der som hovedregel ikke kan ændres, ej heller en navneændring. Dette gælder også for andre ydelser som f.eks. krydstogter og visse hoteller. Kan der foretages ændring af rutefly-/lavprisflybillet, krydstogt eller hotel, opkræves ændringstillæg efter flyselskabets eller anden leverandørs gældende regler samt ændringsgebyr på min. 500 kr. pr. person + flyselskabets/hotellets omkostninger.

Ved ændringer til pakkerejser med rutefly, skal der rettes henvendelse til TUI på telefon 33 47 90 09.

SERVICETILLÆG – PAKKEREJSE MED CHARTERFLY

Bestilling pr. telefon
175 kr./værelse **

Fuld navneændring
500 kr./person **

Navneændring pga. slå-/stavefejl
175 kr./person **

SERVICETILLÆG – PAKKEREJSE MED RUTEFLY

Navneændring
500 kr. /person
*

Hotelændring
500 kr. /person
*

Tilføjelse/fjernelse af passagerer
500 kr. /person
*

Ændre dato
500 kr. /person
*

Tilføje bagage
300 kr. /person
*

Tilføje specialbagage
300 kr. /person
*

Tilføjelser/fjernelse af tilvalg (ej fly)
Gratis

Medicinsk udstyr og spørgsmål relaterede til handicap
Gratis

Spørgsmål om specialmad
Gratis

Forespørgsel for at medbringe dyr ombord på fly
Ca. 100 kr./kilo
*

Sædebestilling ombord
300 kr. /person
*

Refusion af flyskatter/-afgifter
150 kr. /person

*Foruden TUIs servicetillæg, tilkommer flyselskabets ændringsgebyr samt evt. TUIs hotelændringsgebyr. Totalomkostningen varierer afhængig af flyselskabet og rejsen.

**Tilbagebetales ikke ved afbestilling af rejsen.

OBS! I de fleste tilfælde kan du kontakte flyselskabet direkte for at gennemføre de ønskede ændringer og tillæg. I så fald betales ikke servicetillæg til TUI.

2) Afbestilling

2a)
Kunden har ret til inden afrejse at afbestille rejsen. TUI kan i sådanne tilfælde kræve et rimeligt, standardiseret afbestillingsgebyr, som er fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter. Kunden skal orienteres om sådanne vilkår både inden og ved rejseaftalens indgåelse.

Ved afbestilling af en rejse, hvortil ordrebekræftelse/billet er udstedt, gælder følgende regler:

Rejser med charterfly
A: Ved afbestilling med mere end 60 dage til den aftalte rejsedag, beregner TUI sig et gebyr svarende til depositum, pr. person hhv. 1.500,- (Europa)/ 3.000,- (oversøisk)/pers. samt evt. tegnet afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

For afbestilling af rejser med rutefly og krydstogter gælder reglerne i afsnit E)

B: Ved afbestilling mellem 60 dage og 21 dage til den aftalte rejsedag, beregner TUI sig et gebyr på 60 % af rejsens pris, dog minimum depositum samt evt. tegnet afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

For afbestilling af rejser med rutefly og krydstogter gælder reglerne i afsnit E)

C: Ved afbestilling mellem 20 dage og 8 dage til den aftalte rejsedag, beregner TUI sig et gebyr på 80 % af rejsens pris, dog minimum depositum samt evt. tegnet afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

For afbestilling af rejser med rutefly og krydstogter gælder reglerne i afsnit E)

D: Ved afbestilling 7 dage eller mindre til den aftalte afrejsedag (afrejsedagen tæller ikke med), beregner TUI sig et gebyr på 100%

Ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

E:: Ved afbestilling af rejse med rutefly, har TUI, uanset tidspunktet for afbestillingen, ret til at beregne sig et gebyr svarende til minimum det fulde depositum, der er indbetalt for rejsen.
Den del af ruteflybillettens pris, der udgør skatter og afgifter, kan refunderes på ubenyttede flybilletter. Bemærk dog venligst, at totalbeløbet for flyskatter består af forskellige skatter, gebyrer og afgifter, og at mange af disse ikke er refunderbare, selv om rejsen annulleres. Refunderbare skatter, gebyrer og afgifter refunderes kun på anmodning, og såfremt rejsen er fuldt betalt. For refundering af skatter på ubenyttede ruteflybilletter opkræves et administrationsgebyr pr. flybillet/person.
En lang række flyselskaber opkræver brændstoftillæg m.m. gennem skatter. Tillæg af denne type kan ikke refunderes.
Ved afbestilling af rejse med krydstogt, og TUI ikke kan få refunderet flybilletten eller anden ydelse fra flyselskabet, krydstogtrederiet eller leverandøren, har TUI ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens (eller anden ydelses pris), ud over de normale gebyrer samt depositum, evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre betalte gebyrer.

Se følgende afbestillingssatser fra de enkelte krydstogtrederier:

Costa Comfort
46 dage eller flere: 500 dkk
45-31 dage: 25% af prisen
30-16 dage: 50% af prisen
15-6 dage: 75% af prisen
5-0 dage: Ingen tilbagebetaling

Costa Basic
46 dage eller flere: 25% af prisen
45-31 dage: 50% af prisen
30-16 dage: 75% af prisen
15-0 dage: Ingen tilbagebetaling

Royal Caribbean Cruise Line og Celebrity Cruises - alle kategorier
31 dage eller flere: 500 dkk
30-15 dage: 25% af prisen
14-9 dage: 50% af prisen
8-0 dage: Ingen tilbagebetaling

MSC
1-15 nætters krydstogt
60 dage eller flere: 15% af prisen
59-30 dage: 25% af prisen
29-22 dage: 40% af prisen
21-15 dage: 60% af prisen
14-6 dage: 80% af prisen
5-0 dage: Ingen tilbagebetaling

MSC
+15 nætters krydstogter
90 dage eller flere : 15% af prisen
89-60 dage: 25% af prisen
59-52 dage: 40% af prisen
51-35 dage: 60% af prisen
34-15 dage: 80% af prisen
16-0 dage: Ingen tilbagebetaling

Norwegian
Suiter (Starter med S, C, H kategori*)
120 dage eller flere: 20% af prisen
119-106 dage: 35% af prisen
105-91 dage: 50% af prisen
90-15 dage: 75% af prisen
14-0 dage: 95% af prisen

Norwegian
Øvrige kategorier
42 dage eller flere: 20% af prisen
41-30 dage: 35% af prisen
29-15 dage: 50% af prisen
14-8 dage: 80% af prisen
7-0 dage: 95% af prisen

*Suites, Concierge og the Haven by Norwegian = kategorier som starter med S, C og H.

2b)
Den rejsende kan endvidere afbestille en rejse inden rejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen, eller i umiddelbar nærhed heraf, indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens afbestillingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret.

Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt.

I tilfælde af afbestilling har den rejsende krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.
Tilbagebetaling skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af rejsen.

2c)
Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. personrabat/ ekstrasengsrabat, ændres eller afbestilles af den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten for henholdsvis 3., 4., 5. og 6. person samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke slutbetalt, vil prisen for de øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme gør sig i øvrigt gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse.
Der kan gælde specielle regler for ændring og afbestilling af grupperejser.

Er rejsen betalt via Forbrugsforeningen har TUI ret til at foretage tilbagebetaling ad samme vej. Sker tilbagebetaling direkte til kunden, har TUI ret til at tilbageholde 5 % af rejsens pris.

GEBYRER VED KUNDENS ÆNDRING AF REJSEN

Ændring af pakkerejser med charterfly
Indtil 60 dage før afrejse 500,- pr. person,
Ændring ved mindre end 60 dage før afrejse betragtes som afbestilling og ny bestilling.

Pakkerejser med krydstogt
Forudsat at en ændring godkendes af rederiet, opkræves ændringsgebyr efter flyselskabets/rederiets regler samt ændringsgebyr på min. 500 kr. pr. person fra TUI.

Ændring ved mindre end 60 dage før afrejse betragtes som afbestilling og ny bestilling

GEBYRER VED KUNDENS AFBESTILLING AF REJSEN

Mere end 60 dage før afrejse (Europa) 1.500,- pr. person
(+ evt. afbestillingsforsikring og øvrige gebyrer)

for rejser med rutefly/krydstogt henvises til pkt.4, 2a), E

Mere end 60 dage før afrejse (Oversøisk) 3.000,- pr. person
(+ evt. afbestillingsforsikring og øvrige gebyrer)

for rejser med rutefly/krydstogt henvises til pkt.4, 2a), E

Fra 60 til 21 dage før afrejse 60 % af rejsens pris
(+ evt. afbestillingsforsikring og øvrige gebyrer)

for rejser med rutefly/krydstogt henvises til pkt.4, 2a), E

Fra 20 til 8 dage før afrejse 80 % af rejsens pris
(+ evt. afbestillingsforsikring og øvrige gebyrer)

for rejser med rutefly/krydstogt henvises til pkt.4, 2a), E

Fra 7 dage eller mindre før afrejse Hele rejsens pris
(+ evt. afbestillingsforsikring og øvrige gebyrer)

Skal du afbestille din rejse, bedes du straks kontakte TUI på 70 10 10 50 inden for vores åbningstider.

Ved afbestilling uden for vores åbningstider, f. eks om natten inden afrejse, skal der sendes en mail herom til: kontakt@tui.dk, samt ringes til TUI på 70 10 10 50 ved først mulige lejlighed for at bekræfte afbestillingen af rejsen endeligt.

TUI kan herefter fremsende en afbestillingsbekræftelse.

Vær opmærksom på, at såfremt du afbestiller din rejse, er du selv ansvarlig for også at afbestille evt. tilkøbte ydelser i forbindelse med rejsen, f.eks. udflugter, favoritsæde ombord, ekstra bagage m.v.

3) Overdragelse af rejsen
Den rejsende kan overdrage pakkerejsen til enhver, der opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis den rejsende har underrettet arrangøren om overdragelsen i rimelig tid og senest 7 dage inden rejsens begyndelse.

Overdrageren af pakkerejsen og den, som har fået overdraget pakkerejsen, hæfter begge for betalingen af eventuelle udestående beløb og for eventuelle rimelige og dokumenterbare omkostninger, som følger af overdragelsen.

For rejser med rutefly findes særlige restriktioner, hvorfor overdragelse af rejsen eller navneændring som hovedregel ikke er mulig. Ændringsgebyr på kr. 500,- samt evt. ændringsgebyr opkrævet af f.eks. luftfartsselskaber.

Overdragelse af en pakkerejse med rutefly/charterfly i forbindelse med en krydstogtsbillet, kan normalt ikke foretages, da disse billetter er strengt personlige og normalt ikke tillader en overdragelse, uden at hele billetten/rejsens pris mistes ifølge afbestillingsvilkårene.

OBS!! TUI fralægger sig ethvert ansvar ved videresalg af rejser.

Forsikringer kan ikke overdrages til andre.

C. Afbestillingsforsikring
TUI skal ved aftalens indgåelse informere kunden om mulighederne og vilkårene for at købe en afbestillings-forsikring. Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med rejsens bestilling og kan ikke opsiges efterfølgende. Læs nærmere om afbestillingsforsikring her.

Har kunden købt afbestillingsforsikring, kan kunden indtil afrejsen afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve præmien for afbestillingsforsikringen, forudsat betingelserne herfor er opfyldte.

Med en afbestillingsforsikring får du rejsens fulde beløb tilbage, hvis du eller dine nærmeste bliver syge eller kommer til skade inden afrejse. Forsikringen dækker også, hvis du bliver arbejdsløs, eller skal til reeksamen. *Og med afbestillingsdækningen kan du frit ændre din charterrejse helt op til 60 dage før afrejse**.

*Dette gælder kun for pakkerejser med charterfly, og ikke ved pakkerejser med rutefly.

PRIS:

Pakkerejse med charterfly Voksen
6 % af rejsens grundpris

Barn (2-11 år)
2,5 % af rejsens grundpris

Pakkerejse med rutefly Voksen
6 % af rejsens grundpris

Barn (2-11 år)
6 % af rejsens grundpris

Dog minimum 98,- (for rutefly min. 235,-) og maksimum 498,- pr. person/voksen (ingen max. grænse ved rutefly). Børn under 2 år hører automatisk under forældrenes dækning.

OBS! Forsikringen skal tegnes senest inden første indbetaling og er derefter bindende.

Læs mere om afbestillingsforsikringen her, hvor også priserne for afbestillingsforsikring for krydstogter fremgår.

OBS! Det er kundens eget ansvar at sikre sig en bekræftelse af afbestillingen på mail