8 - Reklamationer mv.

Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende overfor rejselederen eller TUI’s lokale repræsentant inden rimelig tid efter den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning eller kompensation. Dette gælder dog ikke, hvis TUI har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person.

Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til TUI senest 4 uger efter rejsens afslutning.

OBS! Er rejsen registreret med en e-mailadresse, kan kommunikationen til kunden foregå herigennem.

Har du glemt eller mistet noget på rejsemålet - læs mere her

For medlemmer af foreningen af Rejsearrangører i Danmark gælder i øvrigt, at dansk ret skal regulere ethvert krav, der rejses overfor TUI.

Såfremt parterne ikke kan opnå enighed, kan sagen indsendes til Pakkerejse-Ankenævnet, hvis afgørelse vi altid følger, alternativt anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark.

Pakkerejse-Ankenævnet

Røjelskær 11. 3. sal

2840 Holte

Mail: info@pakkerejseankenaevnet.dk

www.pakkerejseankenaevnet.dk

Tlf. 45 46 11 00 (hverdage 9-12)

Skal vi efter hjemkomsten fremskaffe kopi af rejsebevis/billet, tager TUI et gebyr herfor på minimum kr. 250,-, svarende til det merarbejde, dette medfører.