Ind- & udcheckning på hotellet

Ved ankomst formiddag eller tidlig eftermiddag kan det forekomme, at værelset/lejligheden endnu ikke er istandgjort.

Du kan normalt ikke disponere over værelset før kl. 15.00, men det varierer fra hotel til hotel. På visse rejsemål får man først adgang til sit værelse/lejlighed kl. 17.00. Visse hoteller af højere standard, kræver ofte et depositum i forbindelse med indcheckning.

Ifølge internationale bestemmelser, skal værelset/lejligheden forlades senest kl. 12.00 ved afrejse (i nogle tilfælde kl. 10.00). Det gælder også, hvis hjemrejsen sker sent på aftenen/natten eller den efterfølgende morgen.

Ikke alle hoteller har tilgang til et låst bagagerum i forbindelse med udcheckning ved senere afrejse. Ofte kan hotellet dog tilbyde et eller flere lokaler, der kan disponeres fælles af de hjemrejsende til tøjskifte og bad.

Hvis du ønsker at bevare dit værelse længere, kan du selv kontakte receptionen. De kan, hvis der er ledigt, tilbyde dette mod ekstra betaling. Du betaler i så fald direkte til receptionen.

På visse hoteller kan du allerede hjemmefra bestille og betale for forlænget ophold på hjemrejsedagen. I disse tilfælde skal du nogle gange skifte indkvartering og værelses-/lejlighedstype, men hotellet forsøger selvfølgelig at gøre alt for, at du ikke behøver at flytte.

Hvis du har afleveret dit pas til receptionen, er det dit eget ansvar at hente det i god tid inden afrejse.

På nogle hoteller kan man risikere at skulle lægge et depositum i forbindelse med indcheckningen.

OBS Mange hoteller har egne regler, bla. er det ofte forbudt at medbringe egne mad- og drikkevarer, der er købt uden for hotelområdet. Hotellets regler skal følges.