Anbefalede handicaptilpassede hoteller

En af de vigtigste dele af din ferie er hotellet. Vi beder dig derfor være ekstra omhyggelig, når du vælger det sted, du vil bo. Er der gode faciliteter på området og på hotelværelset, som kan leve op til dine forventninger og som opfylder de behov, du har? Hvis du er i tvivl, kan du til hver en tid kontakte vores kundeservice.

Hoteller og lejligheder på rejsemålene har yderst sjældent værelser, der er tilpasset mennesker med funktionsbesvær. De hoteller vi tilbyder er godkendte efter lokal standard, og adgang til alle faciliteter kan ikke garanteres.

Hvis du gør os opmærksom på dit handicap ved eventuel bestilling af en rejse, kan vores rejsekonsulenter oplyse om rejsemålets egnethed, samt dørmål og tilgang til ramper m.m. på de respektive hoteller. Oplys så nøje som muligt, hvilke specifikke krav dit handicap stiller til en vellykket ferie. Specielle, bekræftede ønskemål skal nemlig noteres på billetten.

Hotellerne kan være beliggende i områder, der ikke egner sig til for eksempel kørestole eller personer med nedsat førlighed. Det kan være kuperet med begrænset fremkommelighed, høje fortove, og der kan mangle ramper til strande og restauranter.

Få en oversigt over handicapvenlige hoteller her