På hotellet

Hotellet står for ca. 7% af TUI Groups samlede CO2-udslip, bl.a. til el, gas og opvarmning af vand. Herudover bruges der også store mængder vand til pools, havearbejde og almen drift.

Vi ønsker at vores hoteller skal være forbilleder, når det gælder bæredygtighed. Derfor stiller vi også krav på alle vores egne TUI hoteller og underleverandører med mere end 50 værelser om, at de skal have en Travelife-certificering eller anden form for certificering, som er godkendt af Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Travelife er et certificeringssystem, som skal få hoteller til at engagere sig i arbejdet med miljø og klima, ligesom de skal værne om menneskerettigheder, herunder beskyttelse af børn og arbejdsforhold.
Travelife er udviklet af rejseindustrien og støttet af EU og anvendes af de fleste store rejsearrangører. Der bliver løbende holdt revision på hotellerne for at opretholde den certificerede standard. Lever et hotel ikke op til gældende standard, bliver det frataget sit certifikat.

GSTC sætter kriterier for den bæredygtighed, som hotellerne skal opfylde. CSTC er en sammenslutning af parter inden for FN, som samler erhvervslivet, ngo´er, akademikere, enkeltpersoner og fællesskaber med det formål at fremme en bedre forståelse af en mere bæredygtig turisme.

Se hvilke certificeringssystemer, der er godkendt af GSTC her.

I 2015 boede over 5,6 mio. af TUI Groups kunder på certificerede hoteller, og vores ambition er, at det tal skal vokse til 10 mio. kunder i 2020.

Vidste du at...

...46% af TUI´s nordiske kunder i 2016 boede på et hotel med godkendt CSTC-certificering?
...Family Life Atlantica Aegaen Park på Rhodos vander haven med genvundet spildevand?
...Family Life Pascha Bay har egne, små vindmøller, der giver strøm til belysning?
...Family Life Alcudia Pins på Mallorca bruger overskudsvarme fra air-condition til at producere varmt vand?
...Family Life Atlantica Caldera Beach og Atlantica Creta Paradise får sit varme vand fra Kretas største solcelle-anlæg på 939m2

3 eksempler på miljøinitiativer på vores hoteller

Solenergi i Marokko
På taget af Robinson Club Agadir findes et 950m2 stort solcelle-anlæg. Sammen med varmen fra air-condition-systemet kan de både holde pools varme og give energi til 70% af det samlede varmvandsforbrug på hotelværelserne.

Minimering af plastaffald på Maldiverne
Plastik udgør en stor fare i vores farvande og derfor har Robinson Club Maldives siden 2013 arbejdet med en bæredygtig rensning og produktion af sit eget drikkevand.
Vandet afsaltes og renses, hvorefter det tilsættes mineraler og kulsyre. Vandet tappes på 7.500 genbrugs-glasflasker, som også håndteres lokalt på Maldiverne. Takket være denne indsats, har de både mindsket mængden af plastaffald og transport af 400.000 plastikflasker per år.

Varmegenerator på Mallorca
Robin Club Cala Serena har, takket være et nyt varmeanlæg, mindsket sit varmeudslip. Ved hjælp fra 3 varmekedler genereres der både varme, varmt vand, opvarmning af pools, samtidig med, at man sparer 220.000 liter fyringsolie.