På rejsen

Når du søger på nettet efter din næste rejse, kommer du til at træffe en række mere eller mindre bæredygtige valg, som påvirker både mennesker og miljø.:

  • Har rejsearrangøren/flyselskabet en strategi for kontinuerligt at mindske påvirkningen af miljøet?
  • Arbejder hotellet med bæredygtighed?
  • Hvilke arbejdsforhold har hotelpersonalet?
  • Har rejsearrangøren sikret sig dyrevelfærd på de udflugter, hvor dyr er involveret?

Bæredygtighed er et komplekst emne og TUI ønsker at være et forbillede, når det gælder beskyttelse af mennesker og miljø. Som verdens største rejseforetagende, har vi et ansvar og dermed også en strategi for, hvordan vi arbejder med emnet.

På siderne her kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed på din rejse. For at vi kan udvikle vores arbejde på området, vil vi gerne vide, hvis du ser noget, hvor der er plads til forbedringer. Vi er meget villige til at gøre dit input til et grønt output.