Sådan klimakompenserer TUI

Biogas i Thailand

Planten kassava – og udvinding af stivelse fra denne – er en vigtig del af økonomien i det østlige Thailand. Men det er også en energikrævende proces, der kræver store mængder ferskvand og resulterer i udslip af metangas, en drivhusgas der, udover at være ildelugtende, også bidrager negativt til klimaforandringerne.

Vi investerer i et projekt, der renser og genbruger vandet ved hjælp af moderne teknik. Metanudslippet bliver brugt til at fremstille biogas og anvendes til at generere el, der sidenhen sælges tilbage til el-nettet. Projektet bidrager ikke kun til at mindske udslippet, det hjælper også med at sænke vandforbruget, forbedre luftkvaliteten i området og skabe nye uddannelsesmuligheder og arbejdspladser.

Solkraft i Indien

I takt med at økonomien vokser i landet med det næsthøjeste antal indbyggere i verden, stiger energiforbruget også markant. Genanvendelige alternativer er i vækst, men kulkraft står stadig for cirka halvdelen af Indiens energiproduktion.

Vi investerer i et stort anlæg i det nordlige Indien, der anvender solenergi til at producere el til el-nettet. Det erstatter energi fra fossile brændstoffer, sænker udslippet og hjælper til med at opfylde landets stigende energibehov. Det skaber også arbejdspladser for det lokale samfund, bidrager til opgradering af infrastrukturen og tilskynder til fortsatte investeringer i vedvarende energi.

Vandkraft i Vietnam

Elforbruget i Vietnam er vokset med cirka 15 % pr. år de seneste år. Størstedelen af den energi kommer fra kulkraft, der fører til store udslip af drivhusgasser og dårlig luftkvalitet, især for dem der bor i nærheden af kraftværkerne.

Vandkraft er en del af den plan som den vietnamesiske regering har taget i brug for at øge tilgangen af vedvarende energi i landet. Vi investerer i et vandkraftsanlæg, der forsyner små 20.000 hjem med vedvarende el, mindsker udslippene og forbedrer luftkvaliteten. Projektet støtter også bæredygtig udvikling i regionen ved at skabe arbejdspladser og finansiere byggeriet af veje og boliger. Ejeren har også startet en fond med det formål at hjælpe husstande der er blevet ramt af oversvømmelser.

Vindkraft i Indien

Vi investerer i et projekt, der udnytter kraften i de fremherskende vinde i det centrale Indien. Ved hjælp af 33 vindturbiner tilbydes endnu et vedvarende alternativ til den fossile energiproduktion i landet. Der er også sociale fordele, som jobmuligheder indenfor for drift og vedligeholdelse, uddannelse i blandt andet førstehjælp samt i ligestilling, da projektets ejer arbejder aktivt for at bekæmpe forskelsbehandling.