Sponsering & støtte

Hos TUI får vi rigtig mange henvendelser ang. sponsering af rejser/gavekort til forskellige formål. Her på siden kan du læse om det, du ønsker sponseret/støttet, er noget, vi kunne have interesse i.

Virksomheder der vil lave en konkurrence med en rejsepræmie

TUI yder ofte en lille rabat på gavekort ved konkurrencer, hvor vi får logoeksponering i den forbindelse. Rabatsatsen afhænger af logo/billedeksponering, og hvilke medier der benyttes. Oftest vil rabatten være under 5%, og kun hvis vi har lavet en forudgående aftale. Vi yder ikke rabat på gavekort til allerede afviklede konkurrencer.

Sportsklubber

TUI sponserer desværre ikke tøj/penge til sportsklubber.

Lokale byfester/bingo/lotterier/tombolaer

TUI kan desværre ikke sponsere gavekort eller andre præmier ved diverse festlige arrangementer.

Privatpersoner

TUI sponserer desværre ikke privatpersoner der af sociale, helbredsmæssige eller andre årsager søger en betalt/delvist betalt rejse.

Velgørenhed

TUI støtter i forvejen mange velgørende formål, primært på vores rejsemål. Derfor må vi desværre sige nej til velgørenhed her i Danmark.

Her kan du læse hvad vi bl.a. hjælper med i udlandet