Hvad skyldes flyforsinkelser?

Der kan være mange årsager til en flyforsinkelse. Det kan dreje sig om en teknisk fejl, der opdages under et sikkerhedstjek, en forsinket tidstabel for flyet på grund af tidligere forsinkelser, vejrforhold, køer i luftrummet etc.

Vi er klar over, at en flyforsinkelse er et kedeligt element i ferien, og gør derfor alt for at undgå disse. Alligevel sker det i undtagelsestilfælde, at vores kunder kommer ud for flyforsinkelser, og i forbindelse med det opstår der tanker og spørgsmål. For at gøre dette lettere for vores rejsende, har vi derfor samlet de mest almindelige stillede spørgsmål og svar i forbindelse med flyforsinkelser.

Teknik & vedligeholdelse

Hvordan kan et fly blive forsinket på grund af tekniske problemer?

En forsinkelse på grund af tekniske problemer skyldes i de fleste tilfælde, at en flymekaniker i forbindelse med et sikkerhedstjek mellem flyvningerne, har opdaget noget, der skal repareres eller kontrolleres, inden flyet kan sættes i drift igen.

Alle de flyselskaber som TUI samarbejder med, sætter sikkerheden først, og det er både for dem og os vigtigt, at samtlige fly, der benyttes til transport af vores rejsende, er sikre og tjekket inden hver flyvning. Opdager man en fejl, skal den rettes inden flyet sættes i drift.

Skyldes en teknisk forsinkelse en udskudt vedligeholdelse?

Nej. Sikkerheden har altid højeste prioritet, således også en teknisk vedligeholdelse. For at sikre, at alle flyoperatører opretholder en høj teknisk standard, findes der en, af myndighederne kontrolleret, bestemt vedligeholdelsesplan for hver flytype, som hvert flyselskab skal følge. Luftfartsmyndighederne i hvert land kontrollerer regelmæssigt, at vedligeholdelsesplanen følges.

Hvor længe tager det at reparere et fly?

Hvor lang tid det tager at reparere er fly, er helt afhængig af, hvilken fejl flymekanikerne har opdaget på flyet. Det kan tage alt fra nogle timer til længere tid. Ofte kan reparationen også blive forsinket, hvis man har brug for en reservedel.

Flyreservedele er ofte afhængige af flymodellen og producenten, og derfor er det umuligt for flyselskaberne at have alle reservedele tilgængelige i alle lufthavne. Derfor kan det også være nødvendigt af få fløjet reservedelen ind fra en anden lufthavn/andet land, og i de tilfælde, kan reparationen forsinkes yderligere.

Kan jeg stole på, at det reparerede fly er sikkert at flyve med?

Ja. Ingen fly, der ikke anses som 100% sikre, får tilladelse til at flyve. Alle de flyselskaber som TUI benytter, sætter sikkerheden først, og det er vigtigt for både dem og os, at samtlige fly, der benyttes til transport af vores rejsende, er sikre.

Andre årsager

Hvad findes der af andre årsager til en flyforsinkelse?

Der er mange årsager til flyforsinkelser. Det kan f.eks. være vejrforhold, køer i luftrummet, forsinket ombordstigning eller lastning af bagage et eller andet sted i verden, eller på grund af manglende passagerer.

Hvorfor påvirkes jeg af besætningens hvileregler?

Nogle gange påvirkes vores flyselskabers tidstabeller også af restriktioner i forbindelse med besætningens arbejdstider. Ofte drejer det sig om, at flyet er forsinket af andre årsager, hvilket så fører til, at besætningens arbejdstid bliver for lang, og det kan forhindre dem i at udføre flyvningen.

Alle de flyselskaber som TUI benytter, sætter sikkerheden først, og det er vigtigt for både dem og os, at samtlige fly, der benyttes til transport af vores rejsende er sikre og kontrollerede inden hver flyvning.

Som en del af den sikkerhed indgår også, at besætningen (piloter og kabinepersonale) er rustede til at gennemføre flyvningen. Dette er også lovgivet af luftfartsmyndighederne ifølge internationale luftfartsregler. Det indebærer, at besætningen, uafhængig af om flyvningen indledes eller ej, ifølge lovgivningen betragtes som at have indledt sin arbejdstid i forbindelse med den ordinære afgangstid.

Efter et vist antal timer fra denne, kræver loven, at besætningen tages ud af tjeneste for at hvile. I disse tilfælde forsøger flyselskaberne som regel at udskifte besætningen, for at undgå yderligere forsinkelser, hvis det betragtes som et alternativ.

TUIs opgaver ved flyforsinkelser

Hvad gør flyselskaberne og TUI for at undgå flyforsinkelser?

Hver flyforsinkelse er et uheldigt og kedeligt indslag i ferien. Derfor forsøger TUI altid, sammen med det berørte flyselskab, at gøre sit yderste for at undgå forsinkelser. I visse tilfælde er det dog desværre ikke muligt.

Er der tale om en længere flyforsinkelse, forsøger flyselskabet som regel at finde løsninger med et andet fly, alternativt at leje et fra et andet flyselskab, for at gennemføre flyvningen. Desværre er det ikke altid, at det lykkes. Som regel er alle fly, der indgår i et flyselskabs flåde altid i trafik, alternativt til sikkerhedskontrol eller service. Det er meget usædvanligt, at flyet blot står i hangaren uden nogen planlagte flyvninger.

At indleje et fly fra et andet flyselskab for at gennemføre flyvningen er et alternativ, men afhængig af tidspunkt og forudseenhed, kan dette også tage tid og medføre en længere forsinkelse end at afvente reparation af det eksisterende fly.

En eventuel leje af alternativt fly kan desuden besværes af de forskellige landes tilladelse til indflyvning/overflyvning. Ofte kræves det, at det specifikke fly skal være registreret til over- eller indflyvning. Ellers kan flyselskabet være nødt til at iværksætte en ansøgningsproces for ind- eller overflyvning, for at det skal kunne lade sig gøre. Også det kan tage længere tid end at afvente reparationer af det eksisterende fly.

Det er altid TUI og vores samarbejdspartneres ambitioner at løse flyforsinkelsen på den bedst mulige måde ud fra de muligheder, vi har.

Hvorfor sørger flyselskabet ikke for et andet fly?

Som regel er alle fly, der indgår i et flyselskabs flåde, altid i trafik, alternativt til sikkerhedstjek eller service. Det er meget udsædvanligt, at fly står i hangaren uden nogen planlagte flyvninger.

Hvorfor lejer flyselskabet ikke et andet fly?

At leje et fly/flyselskab til at gennemføre flyvningen er et alternativ, men afhængig af tidspunkt og forudseenhed, kan det også tage tid og medføre en længere forsinkelse end at afvente en reparation af det eksisterende fly. En eventuel leje kan desuden besværes af de forskellige landes tilladelse til indflyvning/overflyvning.

Ofte kræves det, at det specifikke fly skal være registreret til over- eller indflyvning Ellers kan flyselskabet være nødt til at iværksætte en ansøgningsproces for ind- eller overflyvning, for at det skal kunne lade sig gøre. Også det kan tage længere tid end at afvente reparationer af det eksisterende fly.

Kompensation

Hvad har jeg ret til af kompensation?

Hvis forsinkelsen er af en vis længde til rejsemålet, udbetaler TUI automatisk den berettigede godtgørelse i forhold til rejsens pris. Kompensationen reguleres af pakkerejseloven og branchepraksis.

Kompensationen udbetales automatisk nogle dage efter hjemkomsten, og gælder kun, hvis forsinkelsen indtræffer på udrejsen, til feriedestinationen. Forsinkelser, der indtræffer på hjemrejsen, ydes der, ifølge branchepraksis, ingen automatisk kompensation for.

Hvad har du som rejsende af øvrige rettigheder?

En rejsende, der er forsinket har, foruden ovenstående kompensation, også ret til mad og drikke (spisekuponer) under forsinkelsen, såfremt denne overstiger et vist antal timer. Afhængig af tid på døgnet og forsinkelsens omfang, tilbydes også hotelværelse til den rejsende.

Hvad dækker min forsikring?

Afhængig af hvilke type forsikring, du har tegnet, dækker den forskellige hændelser. Kontakt dit forsikringsselskab for information om din rejseforsikring og eventuel erstatning.

Hvor får jeg fat i en forsinkelseserklæring?

Forsinkelseserklæring udleveres af de respektive flyselskaber. Mere information om kontaktoplysninger finder du på vores hjemmeside. Læs mere her.

Information

Hvordan informeres jeg om ændringer og opdateringer?

Al kommunikation i forbindelse med flyforsinkelser bliver i først omgang foretaget via sms, for at alle vores kunder skal få den samme information. Vi forsøger at oplyse om en ny foreløbig ankomsttid så hurtigt som muligt, når vi ved noget mere konkret. Har du, efter at have modtaget en sms, yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte TUIs samarbejdspartnere i lufthavnen, alternativt ringe til vores kundeservice.

Hvis du er ude på rejsemålet, er det ofte muligt at kontakte vores guider, alternativt ringe til vores servicetelefon på destinationen. I mange tilfælde kan det tage tid at få fat i information, vi kan viderekommunikere, men det er vores ambition at opdatere vores rejsende løbende og svare på eventuelle spørgsmål.

Hvordan kommer jeg i kontakt med TUI?

Du når os ved at kontakte vores kundeservice. Mere information om åbningstider og kontaktoplysninger finder du her.