Handicappede

Hoteller og lejligheder

Hoteller og lejligheder på rejsemålene har yderst sjældent værelser, der er tilpasset mennesker med funktionsbesvær. De hoteller vi tilbyder er godkendte efter lokal standard, og adgang til alle faciliteter kan ikke garanteres.

Vi anbefaler, at du med specielle behov, altid kontakter vores rejsekonsulenter på tlf. 70 10 10 50 for bestilling. Gør os opmærksom på dine handicap, uanset om de er synlige eller skjulte, I forbindelse med bestillingen. Ved bestilling hos en sælger er det muligt at få oplyst om rejsemålets egnethed, samt dørmål og tilgang til ramper m.m. på de respektive hoteller. Oplys så nøje som muligt, hvilke specifikke krav dit handicap stiller til en vellykket ferie.

Specielle, bekræftede ønskemål skal noteres på billetten. 

Hotellerne kan være beliggende i områder, der ikke egner sig til for eksempel kørestole eller personer med nedsat førerlighed. Det kan være kuperet med begrænset fremkommelighed, høje fortove, og der kan mangle ramper til strande og restauranter.

Vi fraråder fysisk eller psykisk funktionsnedsatte personer fra at bestille uspecificerede rejser, da man på forhånd ikke ved hvor hotellet ligger eller ser ud.

Specialtransport på rejsemålet

Sammenklappelige kørestol kan medbringes i transferbusserne. Elektriske kørestole og ikke sammenklappelige kørestole kan derimod ikke medtages i transferbussen, og kræve specialtransport. Du skal derfor bestille og betale for din egen transport mellem lufthavnen og hotellet.  Den bestilles samtidig med rejsen via vores konsulenter på tlf. 70 10 10 50. Prisen for transporten er afhængig af, hvilket type af handicaptransport der bestilles, og adskiller sig fra rejsemål til rejsemål. På mange rejsemål er det ikke muligt at bestille denne form for specialtransport. TUIs guider har, på grund af skadesrisikoen, ikke tilladelse til at løfte eller bære funktionsbesværede gæster, eller hjælpe til med bagage.

Sammenklappelige kørestole uden motor, kan som regel fragtes med transferbussen. Bustransfer bestilles samtidig med reservation af rejsen. Alle passagerer skal selv, eller ved hjælp af sine medrejsende, komme ind og ud af bussen.

Kørestol og assistance i lufthavnen

Medbringer du en kørestol på rejsen, og har brug for assistance i lufthavnen, skal TUI informeres om dette i forbindelse med bestilling af rejsen på tlf. 70 10 10 50. Der findes tre typer af assistance at bestille for dig, der er afhængig af en kørestol, kun kan gå korte strækninger, ikke kan gå på trapper eller slet ikke kan gå i det hele taget. Passagerer der ikke kan gå, skal have en medrejsende med, der kan hjælpe til. Kørestolen afleveres ved indcheckning, og alle der har bestilt assistance med kørestol, får dette fra indcheckningen og ud til flyet. Personale i de respektive lufthavne hjælper dog til ved ombord- og afstigning.

Elektrisk kørestol og ombord på flyet

Mange flyselskaber kan kun medbringe et begrænset antal elektriske kørestol pr. flyvning på grund af vægt og pladsbegrænsning. For at vi kan booke din elektriske kørestol ind, skal vi have oplyst model, vægt og mål. For booking, ring til TUI på tlf. 70 10 10 50. Oplys også, hvis du rejser med medicinsk udstyr.

Hvis du ønsker en speciel siddeplads ombord, beder vi dig venligst kontakte det respektive flyselskab. Sikkerhedsregler medfører dog, at det ikke er alle siddepladser der er tilgængelige. Det er for eksempel ikke tilladt at sidde ved en nødudgang. Du kan læse mere om flyselskabernes regler på de respektive hjemmesider.

Der findes internationale regler og sikkerhedsregler for, hvor mange funktionsbesværede der kan rejse med samme fly. Som rejsende er det derfor vigtigt, at du informerer TUI om dit funktionsbesvær. På flyet regnes en passagerer som funktionsbesværet, hvis han/hun ikke kan bevæge sig hurtigt til en nødudgang og uden hjælp, selv om man har en medrejsende. 

Har du yderligere overvejelser eller spørgsmål, så ring venligt til TUI på tlf. 70 10 10 50. Ved bestilling senere end 45 dage inden afrejse, skal TUI kontaktes umiddelbart.