Personlige oplysninger

Ved bekræftelse af din bestilte rejse, giver du tilladelse til, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med persondataloven.

Behandling af persondata er som følger:

Personoplysninger, eksempelvis navn, fødselsdato, køn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, som du oplyser i forbindelse med bestilling af rejse eller andre tjenester på webben, pr. telefon, ved besøg i en af vores butikker, eller personoplysninger der i øvrigt registreres i forbindelse med bestilling, rejsemål, ønsker om specialkost eller særlig information fra dig om din sundhedstilstand i forbindelse med en rejse, eller i øvrigt indenfor rammerne af kundeforholdet, vil blive behandlet af TUI Danmark A/S, og hvor det er hensigtsmæssigt, af andre selskaber indenfor TUI koncernen. Dine personoplysninger kan også blive behandlet af TUI’s samarbejdspartnere indenfor rejsebranchen, f.eks. flyselskaber, hoteller, lokale samarbejdspartnere på rejsemålet samt af TUI betroede leverandører af administrative tjenester samt systemtjenester. Afhængig af, hvor dit rejsemål ligger, kan dine personoplysninger blive behandlet udenfor EU og det Europæiske økonomiske samarbejdsområde (EES). 

Dine personoplysninger vil blive behandlet for, at TUI skal kunne udføre den pågældende opgave, f.eks. levere den rejse eller de tillægsydelser, som du har bestilt. Behandling af dine personoplysninger kan også ske for, at TUI kan opfylde forpligtelser ifølge love og bestemmelser, f.eks. gældende sikkerhed. Behandlingen kan også omfatte oplysninger om kontakter mellem dig og TUI, f.eks. registrering af forespørgsler og klager. 

Dine personoplysninger vil også kunne danne grundlag for TUIs markeds- og kundeanalyser, samt risikohåndtering og statistikker. TUI kan også, hvis du ikke skriftligt har modsat dig direkte markedsføring, benytte dine kundeoplysninger til at give dig forskellige tilbud om produkter og tjenesteydelser fra TUI.

Gennem din bestilling af en rejse, tillader du, at dine personoplysninger vil kunne opbevares af TUI i tre år. Hvis du indenfor tre år, fra hjemkomsten af denne rejse, foretager en ny rejsebestilling, vil oplysninger om tidligere rejse/rejser blive gemt i yderligere tre år. Personoplysningerne lagres som underlag til markeds- og kundeanalyser, til statistiske formål samt til at kunne give dig et bedre rejsetilbud og en bedre service. Ved reklamationer kan visse oplysninger blive gemt i fem år, for at opfylde kravene om bogføringsloven og TUIs ansvarsforsikringer. 
For at kunne holde dine personoplysninger opdaterede og korrekte, kan vi kun udfylde og opdatere dine personlige oplysninger ved at indhente oplysninger fra private og offentlige registre. 

Ved at du giver dine personoplysninger ifølge ovenstående, godkender du, at TUI behandler dine personoplysninger til de angivne formål.
TUI Danmark A/S, cvr. Nr 37425311 (tlf (+45)3347 9000), Kirsten Walthers Vej 9, 2500 Valby, info@tui.dk er ansvarlige for personlige oplysninger i overensstemmelse med persondataloven. Ifølge § 26 i persondataloven, er TUI forpligtet til, efter din skriftlige anmodning - personligt underskrevet - en gang om året, at give besked om personoplysninger der vedrører dig, behandles eller ej. Behandles sådanne oplysninger, skal skriftlig information også gives om, hvilke personoplysninger der behandles om dig, hvorfra disse oplysninger er indhentet, formålet med behandlingen, og til hvilke modtagere eller kategorier af modtagere, som oplysningerne er givet til. TUI er også forpligtet til, på din anmodning, at rette, blokere eller slette sådanne personoplysninger, der ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med persondataloven.

Identifikation

De oplysninger du fylder i vores bookingdialog, benytter vi til at identificere dig, hvis du af en eller anden grund skulle afbryde købet. Oplysningerne gemmes midlertidigt for at du nemt kan genoptage bestillingen. 

Demografisk information

Vi gemmer kun oplysninger om køn og fødselsdato, når du registrerer dig som online-kunde på tui.dk. Personnummer er ikke obligatorisk! Hvis du alligevel udfylder det, bruger vi det som kobling mellem vores registre. Det gør vi for lettere at undgå, at dine oplysninger bliver dobbelt registrerede. Viden om køn og alder på vores kunder hjælper os også med konstant at kunne forbedre vores rejser gennem det statistiske underlag der bliver skabt. 

Undersøgelser

For at kunne forbedre vores service til dig og andre kunder, lægger vi nogle gange spørgeskemaer ud på tui.dk. Her kan du nogle gange blive bedt om at udfylde personlige og/eller demografiske oplysninger. Det er altid helt frivilligt at svare på disse spørgsmål. 

Eksterne virksomheder

TUI indsamler ikke nogle personlige informationer fra eksterne virksomheder. Annoncering kan forekomme på eksterne websteder, og da kan vi indsamle statistikker, der ikke er personlige. Vi får oplysninger om hvor mange personer der har klikket på vores annonce.